Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau meddygaeth a ariennir

Mae'r dudalen hon yn rhoi manylion cyrsiau meddygaeth a ariennir, sy'n cynnig mynediad rhad ac am ddim i gynadleddwyr.

Rhagflas: Dysgu Peirianyddol â Chymwysiadau Biofeddygol

Gweminar awr o hyd, rhad ac am ddim, wedi'i gynnal dros Zoom
12:00 – 13:00 ddydd Iau, 9 Rhagfyr 2021

Mae'r gweminar awr o hyd hwn yn rhad ac am ddim, ond mae angen i chi gofrestru i gadw lle.

Mae'r system imiwnedd yn un o'r rhwydweithiau mwyaf cymhleth o wahanol organau, celloedd a phroteinau sy'n amddiffyn y corff rhag salwch. Mae dealltwriaeth o'r cymhlethdodau hyn yn hanfodol i atal amrywiaeth o afiechydon a chynnig therapïau newydd ar eu cyfer. Mae datblygiadau mewn technegau arbrofol trwybwn uchel wedi golygu bod mwy o setiau data imiwnolegol ar gael o gymwysiadau proteomig a thrawsgriptomig, fel dilyniannu RNA celloedd unigol neu ddatblygu targedau ar gyfer cyffuriau a brechlynnau.

Ar gyfer pwy mae’r gweithdy?

Bydd y gweminar hwn yn addas i bobl sydd â diddordeb mewn dulliau sy'n cael eu gyrru gan ddata a sut maent yn cael eu cymhwyso ym maes imiwnoleg. Bydd hefyd o ddiddordeb i'r rhai sy’n astudio ar gyfer yr MSc Imiwnoleg Glinigol Gymhwysol ac Arbrofol.

Yn y gweminar hwn, byddwn yn:

  • Adolygu datblygiadau technegol a dadansoddol diweddar yn feirniadol i werthuso ymateb y system imiwnedd i heintiau firaol a chanser
  • Ystyried cryfderau a gwendidau technolegau proffilio genomig a thrawsgriptomig a dulliau dysgu peirianyddol cyffredin – yn benodol, cael rhyw syniad o heterogenedd cellog
  • Canolbwyntio ar ddatblygiadau diweddar mewn technoleg celloedd unigol a ffyrdd o’u dadansoddi – mae'r cynnydd yn nifer y celloedd unigol fesul arbrawf (miloedd, neu filiynau hyd yn oed) yn achosi problemau newydd ym maes gwyddor data, a byddwn yn amlinellu heriau ac yn llunio cwestiynau ymchwil ysgogol a fydd yn hanfodol ar gyfer datblygiad y maes hwn

Cofrestrwch nawr

Cyfres Gweminarau Oncoleg Cymunedol 2021

Mae'r rhaglen hon bellach wedi gorffen. Mae recordiad o'r holl sesiynau ar gael ar ein sianel YouTube.

Gwyliwch restr chwarae Oncoleg Gymunedol ar YouTube

Gweminarau Gofal Lliniarol

Gwyliwch restr Gofal Lliniarol ar YouTube