Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau meddygaeth a ariennir

Mae'r cyrsiau hyn wedi'u hariannu'n garedig felly ceir mynediad rhad ac am ddim.

Cyfres gweminar

Gofal lliniarol a diwedd oes ar gyfer staff cartrefi gofal

Wedi'i gynllunio ar gyfer staff y GIG, gan gynnwys y rhai sy'n gweithio mewn cartrefi preswyl a gofal cymdeithasol.

Mae rhaglen bellach wedi gorffen. Gallwch weld yr holl recordiadau ar ein sianel YouTube.

Modiwlau Ôl-raddedig Unigol mewn Meddygaeth Genomig

Cyfle cyffrous i staff y GIG astudio modiwlau ôl-raddedig unigol mewn meddygaeth genomig, a ariennir gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC).

Mae meddygaeth genomig yn chwyldroi meysydd oncoleg, fferylliaeth, anhwylderau prin, iechyd meddwl a chlefydau heintus. Mae ymchwil yn parhau yn gyflym i ddatblygu ein dealltwriaeth o'r berthynas rhwng ein genynnau a'n hiechyd. Mae'n llywio'n gynyddol y gofal iechyd rydym yn ei gynnig ar gyfer ein cleifion, ac mae'n fwy tebygol o gael ei drafod gyda nhw.

Mae cyfres o fodiwlau annibynnol achrededig a hygyrch bellach ar gael i holl staff GIG Cymru. Bydd modiwlau’n cael eu cyflwyno mewn partneriaeth â Gwasanaeth Genomig Feddygol Cymru Gyfan (AWMGS), Parc Geneteg Cymru (WGP) a GIG Cymru i gyflwyno’r modiwlau.

Dysgwch fwy am y cwrs a sut i wneud cais.

Cyfres gweminarau Oncoleg Cymunedol

Mae rhaglen 2022 bellach wedi gorffen. Gallwch weld yr holl recordiadau ar ein sianel YouTube.

Mae'r rhaglen yn cael ei hariannu'n garedig gan Gymorth Canser MacMillan.

Mae'r tîm Oncoleg Gymunedol yn cynnwys:

  • Dr Fiona Rawlinson, Ymgynghorydd Meddygaeth Liniarol a Chyfarwyddwr Rhaglen Meddygaeth Liniarol Ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd
  • Dr Mick Button, Oncolegydd Ymgynghorol yng Nghanolfan Ganser Felindre
  • Dr Elise Lang, Meddyg Teulu Macmillan, Gogledd Caerdydd

Mae'r sesiynau hefyd yn cynnwys cyflwyniadau gan arbenigwyr eraill.

Recordiadau o seisynau blaenorol

Mae recordiadau o raglen 2021 hefyd ar gael i'w gwylio.

Gwyliwch restr chwarae Oncoleg Gymunedol ar YouTube

Gweminarau Gofal Lliniarol

Gwyliwch restr Gofal Lliniarol ar YouTube