Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau meddygaeth a ariennir

Mae'r dudalen hon yn rhoi manylion cyrsiau meddygaeth a ariennir, sy'n cynnig mynediad rhad ac am ddim i gynadleddwyr.

Gofalu amdanoch chi'ch hun ac eraill

Justine Bold

11:00 - 12:00, dydd Llun 21 Medi

Bydd y pynciau dan sylw yn cynnwys awgrymiadau ymarferol ar gyfer bwyta'n iach, eich lles, a bydd cyflwyniad i dechnegau fel ymwybyddiaeth ofalgar a rheoli straen. Bydd cyfle i ofyn cwestiynau a chael trafodaethau.

Dwi ddim yn meddwl ei fod yn gwella - beth alla i ddweud? Beth allaf ei wneud?

Dr Fiona Rawlinson

11:00 - 12:00, dydd Gwener, 25 Medi

Bydd y gweminar byw hwn, a gyflwynir gan Dr Fiona Rawlinson o Brifysgol Caerdydd, yn cynnwys sgyrsiau anodd am salwch a galar, gan gynnwys cyfle i ofyn cwestiynau a chael trafodaethau.

Oncoleg Gymunedol - wedi'u hariannu'n garedig gan Macmillan

Dim lleoedd ar ôl - cysylltwch â ni i gofrestru eich diddordeb mewn dyddiadau yn y dyfodol.

Gorau po gyntaf y gwneir diagnosis er mwyn i driniaethau canser fod mor effeithiol â phosibl ac er mwyn cynnig cynifer o opsiynau â phosibl i gleifion.  Mae angen nodi cymhlethdodau canser a’r triniaethau ar eu cyfer mewn da bryd er mwyn gwella diogelwch a deilliannau

Mae’r cwrs yn ymateb i’r angen i gynyddu ymwybyddiaeth o ganser ymhlith ymarferwyr gofal iechyd cymunedol: adnabod, diagnosis a chyfeirio.

Ar gyfer pwy mae hwn

Addas ar gyfer pob ymarferydd gofal iechyd cymunedol

Beth fyddwch yn ei ddysgu

Yn ystod y dydd, bydd cynrychiolwyr yn cael gwybodaeth a sgiliau er mwyn cael effaith gadarnhaol ar ofal i gleifion - diagnosis, cyfathrebu, rheoli cymunedau a chyfeirio at lwybrau gofal addas i gleifion ar adegau priodol.

Pynciau dan sylw

 • Beth sy’n bwysig i gleifion
 • Pwysigrwydd timau gofal sylfaenol
 • Y daith a’r adegau pontio - o fod yn unigolyn i fod yn glaf, o wella i reoli, o gael triniaeth i gamau dilynol, a gofal diwedd bywyd
 • Triniaethau, sgîl-effeithiau ac effaith ar y claf a chanser
 • Gweithdy ar sail gofal - cefnogi cleifion drwy’r triniaethau hyn
 • Sefyllfaoedd anodd a sut i’w rheoli
 • Gweithdy ar sail gofal - cefnogi cleifion a theuluoedd yn y sefyllfaoedd hyn
 • Sgiliau cyfathrebu da - pecyn 6 phwynt Caerdydd
 • Sut bydd eich ymarfer yn datblygu, pa newidiadau a wnewch?

Manteision

Bydd cynrychiolwyr yn elwa ar allu trafod a rhyngweithio gyda’r rhai sy’n gweithio ym maes oncoleg a gofal lliniarol.

Bydd yn cynnwys sesiynau lle bydd cynrychiolwyr yn cyflwyno:

 • Datganiadau effaith unigol am feysydd yr hoffent eu datblygu
 • Datganiadau unigol am sut maent yn bwriadu datblygu eu gwybodaeth fel tîm (ymarfer a rennir).