Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau meddygaeth a ariennir

Gweminar gofalu am y claf sy'n marw mewn ysbyty acíwt

Wedi’i gynllunio ar gyfer ymarferwyr gofal iechyd acíwt sy’n gweithio gyda chleifion mewn gofal diwedd oes.

Ymunwch â ni ddydd Mawrth 18 Gorffennaf, 14:00-15:30 ar gyfer gweminar rhyngweithiol a fydd yn ymdrin â:

  • rheoli symptomau
  • cyfathrebu
  • materion amgylcheddol
  • cernogaeth emosiynol

Siaradwyr: Andrea Oliver a Joanne Gill | Tîm Gofal Lliniarol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

Prif gyflwyniad 1 awr i’w ddilyn gan drafodaethau cleifion 30 munud opsiynol.

Cynhelir ar Teams.

Cofrestrwch nawr

Cyfres gweminarau gofal lliniarol a diwedd oes

Ar gyfer ymarferwyr gofal sylfaenol.

Ymunwch â ni dydd Iau o 22 Mehefin i 20 Gorffennaf (14:00 - 15:30) ar gyfer gweminarau rhyngweithiol byw, sy’n ymdrin â’r wybodaeth ddiweddaraf am:

  • rheoli poen, diffyg anadl, trallod a symptomau eraill men gofal lliniarol
  • paratoi ar gyfer dyddiau ac oriau olaf bywyd yn y gymuned

Siaradwyr (a byddwn yn cyhoeddi rhagor cyn bo hir!): Dr Jo Hayes | Cyfarwyddwr Meddygol, Hosbis Marie Curie a Dr Fiona Rawlinson | Darllenydd a Chyfarwyddwr Cwrs Ôl-raddedig, Prifysgol Caerdydd.

Prif gyflwyniad 1 awr i’w ddilyn gan drafodaethau 30 munud opsiynol am achosion.

Cynhelir ar Teams.

Cofrestrwch nawr

Mae'r set gyntaf o 5 gweminar, wedi'u hanelu at Nyrsys Ardal, bellach yn gyflawn (ac ar gael ar ein sianel YouTube).

Modiwlau Ôl-raddedig Unigol mewn Meddygaeth Genomig

Cyfle cyffrous i staff y GIG astudio modiwlau ôl-raddedig unigol mewn meddygaeth genomig, a ariennir gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC).

Mae meddygaeth genomig yn chwyldroi meysydd oncoleg, fferylliaeth, anhwylderau prin, iechyd meddwl a chlefydau heintus. Mae ymchwil yn parhau yn gyflym i ddatblygu ein dealltwriaeth o'r berthynas rhwng ein genynnau a'n hiechyd. Mae'n llywio'n gynyddol y gofal iechyd rydym yn ei gynnig ar gyfer ein cleifion, ac mae'n fwy tebygol o gael ei drafod gyda nhw.

Mae cyfres o fodiwlau annibynnol achrededig a hygyrch bellach ar gael i holl staff GIG Cymru. Bydd modiwlau’n cael eu cyflwyno mewn partneriaeth â Gwasanaeth Genomig Feddygol Cymru Gyfan (AWMGS), Parc Geneteg Cymru (WGP) a GIG Cymru i gyflwyno’r modiwlau.

Dysgwch fwy am y cwrs a sut i wneud cais.

Cyfres gweminarau Oncoleg Cymunedol

Mae rhaglen 2022 bellach wedi gorffen. Gallwch weld yr holl recordiadau ar ein sianel YouTube.

Mae'r rhaglen yn cael ei hariannu'n garedig gan Gymorth Canser MacMillan.

Mae'r tîm Oncoleg Gymunedol yn cynnwys:

  • Dr Fiona Rawlinson, Ymgynghorydd Meddygaeth Liniarol a Chyfarwyddwr Rhaglen Meddygaeth Liniarol Ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd
  • Dr Mick Button, Oncolegydd Ymgynghorol yng Nghanolfan Ganser Felindre
  • Dr Elise Lang, Meddyg Teulu Macmillan, Gogledd Caerdydd

Mae'r sesiynau hefyd yn cynnwys cyflwyniadau gan arbenigwyr eraill.

Recordiadau o seisynau blaenorol

Mae recordiadau o raglen 2021 hefyd ar gael i'w gwylio.

Gwyliwch restr chwarae Oncoleg Gymunedol ar YouTube

Gweminarau Gofal Lliniarol

Gwyliwch restr Gofal Lliniarol ar YouTube