Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion Ysgol Busnes Caerdydd

Pam na ddylai The Body Shop wedi methu mewn oes lle mae cwsmeriaid eisiau gweld brandiau’n ymgyrchu

11 Ebrill 2024

Mae Dr Zoe Lee wedi cyd-ysgrifennu erthygl yn The Conversation sy'n dadlau na ddylai The Body Shop, sy’n enghraifft fyd-eang o fanwerthu moesegol, fod wedi methu mewn oes lle mae ymgyrchu’n cael y fath sylw.

The students, staff and business school society students partaking in the Realising your Business Potential module.

Cwrs busnes byr yn helpu ffoaduriaid a cheiswyr lloches i wella eu sgiliau busnes

21 Mawrth 2024

Mae Dysgu Gydol Oes ac Ysgol Busnes Caerdydd wedi gweithio gyda Chyngor Ffoaduriaid Cymru a myfyrwyr o Gymdeithas Ysgol Busnes Caerdydd i gyflwyno cwrs busnes am ddim i entrepreneuriaid.

Cornel Stryd Downing

Y tensiynau rhwng gweinidogion a gweision sifil yn cael eu trafod mewn llyfr newydd

19 Mawrth 2024

Yn ôl academydd, mae’r pwysau a ddaeth yn sgîl Brexit a Covid wedi arwain y berthynas hon ar gyfeiliorn

Llun grŵp o bartneriaid prifysgol Canolfan Iechyd Digidol LEAP.

Canolfan iechyd digidol newydd yn lansio ar gyfer Cymru a De-orllewin Lloegr

14 Mawrth 2024

Consortiwm i roi hwb i allu iechyd digidol y rhanbarth trwy arweinyddiaeth, ymgysylltu, cyflymu a phartneriaeth

Prif Economegydd Banc Lloegr yn rhoi araith ar bolisi ariannol yn Ysgol Busnes Caerdydd

12 Mawrth 2024

Rhoddodd Huw Pill, Prif Economegydd Banc Lloegr a Chyfarwyddwr Gweithredol Dadansoddi Ariannol, araith ar gyfathrebu polisi ariannol yn Ysgol Busnes Caerdydd yn ddiweddar.

A man presenting at the open house event.

Digwyddiad RemakerSpace yn tynnu sylw at fentrau economi gylchol

29 Chwefror 2024

Yn ddiweddar, croesawyd rhanddeiliaid allweddol i RemakerSpace a oedd yn cynnal digwyddiad tŷ agored i arddangos ei chyfleusterau arloesol.

Astudiaeth ryngwladol newydd ar awyrgylchoedd diogel mewn ysbytai

22 Chwefror 2024

Awyrgylchoedd diogel mewn ysbytai, a all helpu i osgoi niwed i gleifion, yw ffocws astudiaeth ryngwladol newydd dan arweiniad Dr Tracey Rosell yn Ysgol Busnes Caerdydd.

DSV Accelerate Programme Graduates throw graduation caps in the air

Arweinwyr DSV y dyfodol yn graddio o’r Rhaglen Cyflymu

21 Chwefror 2024

Mae carfan Raglen Cyflymu DSV 2023 wedi graddio ar ôl taith blwyddyn.

Awyrlun o afon yn troelli trwy dirwedd

Cyllid i fynd i'r afael â heriau sy'n wynebu cymunedau gwledig Cymru

20 Chwefror 2024

Gobeithion am ddyfodol cynhwysol a chynaliadwy

Dŵr môr budr

Deall budreddi Carthffosydd Cyfunol sy’n gorlifo

19 Chwefror 2024

Mae ymchwilwyr yn dechrau mynd i'r afael â’r heriau yn sgil Carthffosydd Cyfunol sy’n gorlifo er mwyn sicrhau dŵr glanach yn y DU

Mynd i'r afael â heriau cynhyrchiant yng Nghymru

30 Ionawr 2024

Mewn sesiwn friffio brecwast roedd y sylw ar yr heriau pwysig i gynhyrchiant yng Nghymru a'r llwybrau posibl tuag at wella.

Showing illustrations of people in different professions. For example, office worker, Firefighter, gardener, nurse.

Adroddiad newydd yn datgan bod angen newidiadau i gefnogi gweithwyr yng Nghymru

18 Ionawr 2024

Mae adroddiad a luniwyd dan arweiniad yr Athro Jean Jenkins yn tynnu sylw at yr angen am newidiadau yn y ffordd y mae Llywodraeth Cymru yn ymdrin â gwaith a gorfodi hawliau llafur.

Sarah, Jane and Eleri stood by a lake with a traditional Chinese building in the background.

Ailgysylltu â'n cymuned bartner yn Tsieina

16 Ionawr 2024

Ymwelodd yr Athro Eleri Rosier a Dr Jane Haider â Tsieina’n ddiweddar i feithrin perthynas â phartneriaid rhyngwladol Ysgol Busnes Caerdydd.

Dod â busnes yn fyw i ddisgyblion ysgol lleol

8 Ionawr 2024

Ymwelodd plant o ysgol gynradd leol ag Ysgol Busnes Caerdydd i gymryd rhan mewn digwyddiad 'Diwrnod ym Mywyd Person Busnes.'

Mae’r Athro Jane Lynch yn disgleirio mewn gwobrau rhagoriaeth caffael

19 Rhagfyr 2023

Mae'r Athro Jane Lynch wedi ennill Unigolyn y Flwyddyn yng Ngwobrau Cyfleoedd y Llywodraeth (GO) Cymru.

Staff yr Ysgol Busnes yn cael eu cydnabod yng Ngwobrau Dathlu Rhagoriaeth

18 Rhagfyr 2023

Bu i Dr Hakan Karaosman ac Angharad Kearse gael eu cydnabod am gyfraniad rhagorol am eu gwaith.

Hacathon Gwerth Cyhoeddus yn tanio syniadau ac yn sbarduno arloesedd

15 Rhagfyr 2023

Yn ddiweddar cymerodd myfyrwyr ôl-raddedig o Ysgol Busnes Caerdydd ran mewn Hacathon Gwerth Cyhoeddus.

Mae dyn yn sefyll y tu ôl i lectern yn annerch pobl yn ystod digwyddiad

Academyddion a gwleidyddion blaenllaw yn trafod yr heriau polisi mwyaf allweddol sy'n wynebu Cymru

12 Rhagfyr 2023

Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn myfyrio ar 10 mlynedd o lwyddiant

Yr Athro Debbie Foster yn cael ei chydnabod yn genedlaethol ar restr Disability Power 100

11 Rhagfyr 2023

Mae Debbie Foster, Athro Cysylltiadau Cyflogaeth ac Amrywiaeth yn Ysgol Busnes Caerdydd, wedi cael ei henwi yn Disability Power 100 fel un o'r 100 o bobl anabl mwyaf dylanwadol yn y DU.

Dathlu ugain mlynedd o'r Cyflog Byw

10 Rhagfyr 2023

Nododd Ysgol Busnes Caerdydd Wythnos Cyflog Byw 2023 gyda sesiwn friffio brecwast a oedd yn amlygu'r rôl ganolog y mae Prifysgol Caerdydd a Chaerdydd fel dinas yn ei chwarae yn y fenter hon.