Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio yn ein casgliadau

Dysgu sut mae chwilio yn ein casgliadau a rheoli canlyniadau eich chwiliad.

Defnyddiwch LibrarySearch i chwilio am lyfrau, cylchgronau ac eitemau eraill.  Gallwch hefyd fireinio’ch canlyniadau, cadw chwiliadau, a chreu rhybuddion.

Sylwch byddwch yn gallu benthyg llyfrau a gwneud cais amdanynt os ydych yn astudio neu’n gweithio yn y Brifysgol yn unig, neu os ydych wedi ymuno â’n llyfrgelloedd trwy un o’r cynlluniau aelodaeth canlynol:

Gall unrhyw un ddefnyddio LibrarySearch i chwilio, ond oni bai eich bod yn aelod o Brifysgol Caerdydd, ni fyddwch chi yn cael mynediad i destun llawn yr adnoddau electronig; byddwch chi’n eu gweld yng nghanlyniadau’r chwiliad, ond ni fyddwch yn gallu eu cyrchu.

Gall ymwelwyr gael gafael ar rai cylchgronau electronig a chronfeydd data drwy ein gwasanaeth Mynediad Cerdded i Mewn at Adnoddau Electronig.

Mewngofnodwch i LibrarySearch i sicrhau bod gennych fynediad i’r holl adnoddau. Byddwch yn gallu adalw’r holl ganlyniadau sydd ar gael a darllen y detholiad llawn o erthyglau ar-lein oherwydd eich bod wedi cael eich dilysu fel defnyddiwr trwyddedig drwy’r Brifysgol. Cofiwch, dim ond aelodau o Brifysgol Caerdydd fydd yn gallu cael mynediad i'r holl eAdnoddau.

Wedi i chi fewngofnodi, gallwch ddefnyddio'r ystod lawn o wasanaethau LibrarySearch, megis gwneud cais am eitemau, cadw eitemau yn fy ffefrynau a chadw chwiliadau a rhybuddion.

Cliciwch ar Mewngofnodi ynh nghornel dde uchaf y sgrîn a dewiswch y dewis addas ar y sgrîn nesaf.

PwyOpsiwn mewngofnodi LibrarySearch
Myfyrwyr a staff Prifysgol CaerdyddStaff a myfyrwyr
Addysg Barhaus a PhroffesiynolAelodau'r Gymuned
Aelod staff GIGAelodau GIG
Aelod cyswlltAelodau'r Gymuned

Byddwch yn gwybod eich bod wedi mewngofnodi pan fydd eich enw yn ymddangos yng nghornel dde uchaf y sgrîn. Gofalwch eich bod yn allgofnodi ar ôl gorffen ddefnyddio LibrarySearch os byddwch ar gyfrifiadur cyhoeddus.

Mae'r tab diofyn SearchAll@Cardiff yn chwilio ein holl gasgliadau electronig a phrint ar gyfer llyfrau, erthyglau a llawer mwy. Rhowch eich allweddeiriau yn y blwch chwilio a byddwch yn cael canlyniadau sy'n cyfateb i'ch chwiliad. Gallwch ddefnyddio'r cyn-hidlyddion o dan y blwch chwilio i ddewis math penodol o eitem ac ym mhle yn y cofnod mae'r termau chwilio yn ymddangos. Defnyddiwch y dewisiadau ar y dde i addasu eich canlyniadau.

Mae'r adran Manylion yn darparu rhagor o wybodaeth am yr eitem, ac weithiau ar gyfer llyfrau mae cysylltiadau i dabl cynnwys, a all eich helpu i benderfynu a fyddai’r eitem yn ddefnyddiol ar gyfer eich astudiaethau.

Defnyddiwch Chwiliad Uwch i chwilio am lyfrau mewn ffyrdd mwy penodol – er enghraifft, chwilio am deitlau sy'n dechrau gyda neu'n cyfateb eich termau chwilio.

Gallwch ddewis Llyfr yn y blwch cyn-hidlyddion cyntaf o dan y blwch chwilio ac yna chwilio am y llyfr sydd angen arnoch gan ddefnyddio SearchAll@Cardiff. Neu gallwch, chwilio am eich llyfr ac yna ar ochr dde eich canlyniadau, dewis Llyfrau o dan y pennawd math o adnodd. Gallwch hefyd ddewis Casgliadau Llyfrgell Prifysgol Caerdydd o'r gwymplen i'r dde i'r bwlch chwilio i sicrhau bod eich rhestr canlyniadau yn cynnwys llyfrau yn bennaf.

Os oes yna mwy nag un argraffiad a/neu gopi electronig o'r llyfr, bydd LibrarySearch yn casglu'r rhain ynghyd i un canlyniad. Cliciwch Gweld pob fersiwn i weld pob argraffiad. Lleolwch yr argraffiad sydd angen arnoch, yna cliciwch ar y teitl ac ewch i'r adran Gosod Cais o'r cofnod i gael gwybod lle mae'r argraffiad wedi'i leoli, y mynegrif ac os yw ar gael i fenthyca.

I chwilio am lyfrau sydd ar gael yn unig (hy. nad ydynt wedi eu benthyca gan ddefnyddiwr arall), dewiswch Ar gael yn y llyfrgell o'r dewisiadau ar ochr dde y sgrin.

Y ffordd gyflymaf o ddod o hyd i gyfnodolion yw defnyddio SearchAll@Cardiff i chwilio am y teitl, yna ar ochr dde eich canlyniadau, dewis Cyfnodolion o dan y pennawd Math o adnodd.

Fel arall, gallwch ddewis Chwiliad Uwch a dewis Title o’r gwymplen gyntaf.  Os oes mynediad ar-lein ar gael, cliciwch ar Gweld ar-lein. Os oes angen y fersiwn brintiedig arnoch, cliciwch ar y teitl i weld os yw'r llyfrgell yn cadw'r cyfnodolyn a'r blynyddoedd sydd ar gael.

Os oes gennych restr faith o ganlyniadau, efallai y byddwch am ddefnyddio'r opsiynau Addasu fy nghanlyniadau ar ochr dde y sgrîn i gyfyngu ar y rhestr yn ôl dyddiad, awdur, pwnc neu un o'r opsiynau eraill.

Dewiswch Dangos mwy i ehangu rhestr o ddewisiadau. Gallwch gynnwys pwnc drwy clicio i'r chwith ohono neu eithrio drwy glicio i'r dde ohono. Pan fyddwch wedi gwneud eich dewisiadau, cliciwch ar Gweithredu'r hidlo a bydd eich eich dewisiadau yn dangos ar frig y rhestr o dan y pennawd hidlwyr gweithredol. Gallwch waredu unrhyw un neu pob un o'r hidlwyr rydych wedi eu creu.

Mae'r dewis Dyddiad creu o dan Addasu fy nghanlyniadau yn eich caniatau i fireinio eich chwiliad yn ôl y dyddiad y crëwyd yr eitem. Mae hyn yn ddefnyddiol os ydych eisiau eitemau a grëwyd o fewn cyfnod amser penodol yn unig. Gallwch deipio y blynyddoedd i'r blychau neu defnyddio'r lluthrydd i ddewis eich cyfnod dyddiad.

Cadwch erthyglau a llyfrau defnyddiol drwy eu hychwanegu at Fy Ffefrynnau. Sicrhewch eich bod wedi mewngofnodi wrth wneud hyn.

Cliciwch ar yr eicon 'pin' ar frig ochr dde o'r cofnod rydych yn dymuno cadw; bydd y pin yn newid i eicon pin gyda llinell drwyddo i nodi ei fod wedi ei osod yn eich rhestr ffefrynnau. Cliciwch ar yr eicon 'pin' yng nghornel dde uchaf sgrîn LibrarySearch i fynd i Fy Ffefrynnau i weld yr eitemau rydych wedi'u cadw. Mae'n bosib i argraffu manylion o'ch eitemau ar eich rhestr Fy Ffefrynnau, ebostio eitemau i'ch hun a/neu eu allgludo i Endnote.

I weld rhestr o lyfrau rydych wedi’u benthyca, dewiswch Fy nghyfrif Llyfrgell ac yna dewiswch Benthyciadau ac yna dewiswch  benthyciadau blaenorol a hanesyddol yn y gwymplen.

I gadw chwiliad er mwyn ei ail-ddefnyddio yn ddiweddarach, pan fyddwch wedi cwblhau eich chwiliad, dewiswch Cadw ymholiad ar frig y rhestr canlyniadau.

Bydd creu rhybudd yn golygu eich bod chi’n cael neges e-bost pan fod canlyniadau newydd yn cael eu canfod sy’n cyfateb i’ch chwiliad - er enghraifft, pan fydd erthyglau newydd yn cael eu hychwanegu. Bydd diweddariadau’n digwydd ar adegau penodedig i weld a oes unrhyw eitemau newydd sy'n cyfateb i'ch chwiliad chi ac anfonir e-bost atoch gyda’r canlyniadau.

I greu rhybudd, gorffennwch eich chwiliad a dewis Cadw ymholiad. Bydd baner melyn yn ymddangos ar frig y sgrin gyda'r neges 'The search query was saved to your favourites;. Cliciwch ar y frawddeg nesaf, 'Turn on notification for this query' i osod hysbysiad.

Fel arall, gallwch osod rhybuddion ar gyfer chwiliadau a gadwyd o’r blaen drwy fynd i Fy Ffefrynnau, dewis Saved Searches, a chlicio ar yr eicon hysbysiad wrth ymyl eich ymholiad wedi'i gadw a ddewisir.

I weld y chwiliadau a’r rhybuddion rydych wedi’u cadw, ewch i Fy Ffefrynnau a dewis Saved Searches. I newid y cyfeiriad ebost mae'r hysbysiad yn cael ei anfon at, cliciwch ar yr eicon hysbysiad ddwywaith; yr ail waith rydych yn ei ddewis, byddwch yn gweld baner melyn ar frig y sgrîn gyda'r neges 'Notifications will be sent to xxxx@cardiff.ac.uk.' Cliciwch ar y frawddeg nesaf, 'Newid cyfeiriad ebost' i olygu eich cyfeiriad ebost. I ddileu hysbysiad, cliciwch ar yr eicon 'unpin' i'r dde o'r chwiliad. Dewiswch y tab Searches a dewis Saved searches & alerts.