Ewch i’r prif gynnwys

Charis Francis

Cynorthwy-ydd Ymgysylltu â Myfyrwyr, Canolfan Arloesedd a Chefnogaeth Addysg

Cyhoeddwyd 02 Jul 2021 • 15 munud o ddarllen

icon0 Cydnabyddiaeth

Myfyrwyr fel Partneriaid mewn Cyd-destun Ar-lein: Stori Myfyriwr ar Leoliad

Mae’r cyflwyniad yma o’r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn archwilio ymgysylltiad myfyrwyr ar waith trwy bartneriaid myfyrwyr ar leoliad, a’r effaith y mae argyfwng Covid wedi’i chael ar weithio gyda phartneriaid myfyrwyr yn ddigidol.

Gwyliwch Charis Francis yn archwilio ymgysylltiad myfyrwyr ar waith trwy bartneriaid myfyrwyr ar leoliad, a’r effaith y mae argyfwng Covid wedi’i chael ar weithio gyda phartneriaid myfyrwyr yn ddigidol.

Hefyd o ddiddordeb:

Pod JOMEC Cymraeg

Sian Lloyd and Andrew Weeks

Cyhoeddwyd 23 Jul 2021 • 15 munud o ddarllen

In this presentation from the 2021 Learning & Teaching Conference the Pod JOMEC Cymraeg team discuss their series of podcasts and the process of producing and commissioning, developing digital skills and developing skills for the workplace


Pynciau

Ways of learning | Digital & Information Literacy | Enterprise & Employability | Engaging with student feedback |

icon0 cydnabyddiaeth

Pod JOMEC Cymraeg

Sian Lloyd and Andrew Weeks

Cyhoeddwyd 23 Jul 2021 • 15 mun o ddarllen

Yn yr cyflwyniad yma o’r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 mae tîm Pod JOMEC Cymraeg yn trafod eu cyfres o bodlediadau a’r broses cynhyrchu a chomisiynu, datblygu eu sgiliau digidol, a datblygu sgiliau i’r gweithle.


Pynciau

Ways of learning | Digital & Information Literacy | Enterprise & Employability | Engaging with student feedback |

icon0 cydnabyddiaeth

Wales, Germany... the World!

Rhys Pearce-Palmer

Cyhoeddwyd 22 Jul 2021 • 7 munud o ddarllen

This Pecha Kucha presentation from the 2021 Learning & Teaching Conference explores the planning and details that went into delivering the social entrepreneurship programme to inspire and motivate students to engaging with an intensive


Pynciau

Enterprise & Employability | Designing for distance learners | Mentoring |

icon0 cydnabyddiaeth

Cymru, yr Almaen...y Byd!

Rhys Pearce-Palmer

Cyhoeddwyd 22 Jul 2021 • 7 munud o ddarllen

Mae’r cyflwyniad Pecha Kucha yma o’r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn archwilio’r cynllunio a’r manylion a aeth i mewn i gyflwyno’r rhaglen i ysbrydoli ac ysgogi myfyrwyr i ymgysylltu â gweithgaredd allgyrsiol dwys.


Pynciau

Enterprise & Employability | Designing for distance learners | Mentoring |

icon0 cydnabyddiaeth

YMLAEN: work placements for self-employment

Rhys Pearce-Palmer and Jannat Ahmed

Cyhoeddwyd 16 Jan 2020 • 7 munud o ddarllen

In this video Rhys Pearce-Palmer and Jannat Ahmed talk about YMLAEN - a scheme which places aspiring entrepreneurs and freelancers in co-working hubs around the city with a package of financial and expert support.


Pynciau

Ways of learning | Enterprise & Employability |

icon0 cydnabyddiaeth

The Business of Architecture - A Start-Up Journey

Claire Parry-Witchell

Cyhoeddwyd 21 Jul 2021 • 7munud o ddarllen

This Pecha Kucha presentation from the 2021 Learning & Teaching Conference illustrates the design process of the Welsh School of Architecture's 'Virtual Studios' project, and following on, the value the students gained from this experience using


Pynciau

Ways of learning | Enterprise & Employability |

icon0 cydnabyddiaeth

Cyfrannu at yr Hwb Dysgu

Mae'r Hwb Dysgu wedi ei greu gan academyddion i academyddion, ac rydym yn eich annog chi i rannu unrhyw beth sydd yn cefnogi, amlygu neu adlewyrchu ar dysgu ac addysgu yma ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae hwn yn gyfle i gymryd rhan weithredol o'r gymuned ddysgu yng Nghaerdydd, i rannu eich arbenigedd gyda'ch cyd-weithwyr.