Ewch i’r prif gynnwys

Mentora Myfyrwyr

Mwy am y pwnc hwn


Astudiaethau achos

Cymru, yr Almaen...y Byd!

Rhys Pearce-Palmer

Cyhoeddwyd 22 Jul 2021 • 7 munud o ddarllen

Mae’r cyflwyniad Pecha Kucha yma o’r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn archwilio’r cynllunio a’r manylion a aeth i mewn i gyflwyno’r rhaglen i ysbrydoli ac ysgogi myfyrwyr i ymgysylltu â gweithgaredd allgyrsiol dwys.


Pynciau

Enterprise & Employability | Designing for distance learners | Mentoring |

0 cydnabyddiaeth

Developing student experience and learning through outreach

Glesni Owen and Tallulah Machin

Cyhoeddwyd 16 Jan 2020 • 19 munud o ddarllen

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Pynciau

Ways of learning | Flipping the classroom | Mentoring |

0 cydnabyddiaeth

Arwain trwy esiampl: creu man cynhwysol ar-lein

Rosie Mellors

Cyhoeddwyd 22 Jul 2021 • 15 munud o ddarllen

Mae’r cyflwyniad yma o’r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn egluro sut y creodd y tîm Prosiect Mentora Ffiseg gymuned hyfforddi ar-lein groesawgar lle y cafodd pawb eu parchu, a chan fentor, a fydd yn egluro sut y gwnaeth yr enghraifft a


Pynciau

Ways of learning | Designing for distance learners | Mentoring |

1 cydnabyddiaeth

Cyfrannu at yr Hwb Dysgu

Mae'r Hwb Dysgu wedi ei greu gan academyddion i academyddion, ac rydym yn eich annog chi i rannu unrhyw beth sydd yn cefnogi, amlygu neu adlewyrchu ar dysgu ac addysgu yma ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae hwn yn gyfle i gymryd rhan weithredol o'r gymuned ddysgu yng Nghaerdydd, i rannu eich arbenigedd gyda'ch cyd-weithwyr.