Ewch i’r prif gynnwys

Mentora Myfyrwyr

Mwy am y pwnc hwn

Mae'r Cynllun Mentora Myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd yn cefnogi myfyrwyr i bontio i fywyd yn y Brifysgol.

Mae myfyrwyr yn eu blwyddyn gyntaf ( y rhai sy'n cael eu mentora) yn cael eu paru ag israddedigion o'r un Ysgol, ac maent yn cwrdd yn rheolaidd i drafod amrywiaeth eang o bynciau, gan gynnwys technegau astudio, cyllidebu a dewis modiwlau. Mae'r cynllun hefyd yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ar draws gwahanol grwpiau blwyddyn i ddod i adnabod ei gilydd, ac i ddatblygu ymdeimlad o fod yn rhan o gymuned academaidd yn y Brifysgol.

Yn ogystal â'r manteision a nodir ar gyfer y rhai sy'n cael eu mentora, mae'r cynllun hefyd yn cynnig cyfle i fentoriaid wella'r sgiliau trosglwyddadwy allweddol sydd eu hangen gan gyflogwyr, megis sgiliau cyfathrebu, trefnu, ac arwain.

Mae'r adran hon yn cynnig gwybodaeth am sut cafodd y cynllun mentora ei gyflwyno mewn gwahanol ysgolion ar draws y Brifysgol, ac am sut gall y cynllun weithio ochr yn ochr â mecanweithiau cefnogaeth eraill megis tiwtora personol ac ati i wella profiad cyffredinol y myfyriwr.


Astudiaethau achos

Developing student experience and learning through outreach

Glesni Owen and Tallulah Machin

Cyhoeddwyd 16 Jan 2020 • 19 munud o ddarllen

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Pynciau

Ways of learning | Flipping the classroom | Mentoring |

0 cydnabyddiaeth

Cyfrannu at yr Hwb Dysgu

Mae'r Hwb Dysgu wedi ei greu gan academyddion i academyddion, ac rydym yn eich annog chi i rannu unrhyw beth sydd yn cefnogi, amlygu neu adlewyrchu ar dysgu ac addysgu yma ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae hwn yn gyfle i gymryd rhan weithredol o'r gymuned ddysgu yng Nghaerdydd, i rannu eich arbenigedd gyda'ch cyd-weithwyr.