Ewch i’r prif gynnwys

Canolfannau a rhwydweithiau

Mae gan yr Ysgol nifer o Ganolfannau Ymchwil a Grwpiau sy'n gwneud gwaith ymchwil sy'n berthnasol i Hanes, Hen Hanes, Archaeoleg a Chrefydd.

Canolfannau

Canolfan y Croesgadau Caerdydd

Ein nod yw cefnogi a datblygu Prifysgol Caerdydd i fod yn ganolbwynt ar gyfer ymchwil ar y cyd, cynadleddau a chyhoeddiadau ym maes hanes y Croesgadau.

Canolfan Hanes Cymru Caerdydd

Nod Grŵp Ymchwil Hanes Cymru Prifysgol Caerdydd yw gwella ac ehangu ein dealltwriaeth o hanes Cymru a’r Cymry o’r cyfnod canoloesol i’r oes fodern.

Canolfan Ymchwil Canolbarth a Dwyrain Ewrop

Hyrwyddo a chefnogi ymchwil i Ganolbarth a Dwyrain Ewrop ym Mhrifysgol Caerdydd.

Centre for Late Antique Religion and Culture

Promotes and supports the study of late antique religion and culture from the late Hellenistic to early Medieval periods across Europe, the Mediterranean and Near East.

Centre for the Study of Islam in the UK

Promoting scholarly and public understanding of Islam and the life of Muslim communities in the UK, with a particular emphasis on sociological and anthropological methodology.

Canolfan Astudiaethau’r Oesoedd Canol

Rydym yn hyrwyddo astudiaethau rhyngddisgyblaethol sy’n ymwneud â'r Oesoedd Canol gan ddod ag arbenigwyr o nifer o feysydd pynciol gwahanol at ei gilydd i gydweithio ar faterion ymchwil ac addysgu graddedigion.

Rhwydweithiau

The Archaeology of Wales Research Group

Archaeology of Wales is one of our major research strengths, revealing more about the nation’s fascinating past across a broad range of periods.

Early Materials, Technology and Conservation Research Group

We are collaborating on projects across periods and cultures, using the latest cutting edge techniques to recreate technologies and sensitively conserve artefacts.

Later Prehistoric and Roman Britain Research Group

Landmark sites in Britain and Wales are among a fascinating range of projects currently being investigated by our leading archaeologists.

Mediterranean Archaeology Research Group

Our archaeologists are learning more about this fascinating period of development in the Mediterranean, collaborating on an impressive range of projects across both Ancient and Classical Greece, Ancient Rome and the Near East including research in Egypt.

Rhufain a'r Cysegr

Mae'r clwstwr ymchwil 'Rhufain a'r Cysegr' yn dwyn ynghyd aelodau o bob rhan o'r Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd sydd â diddordeb yn hanes hir y cysegredig: hynny yw, mewn safleoedd, personau, a gwrthrychau cysegr, yn ogystal â chyfarfyddiadau â'r sanctaidd ar ffurf proffwydoliaethau, oraclau, a gweledigaethau.