Ewch i’r prif gynnwys

Y Ganolfan Astudiaethau Islam yn y DU

Ymchwilio i fywydau cymunedau Mwslimaidd ym Mhrydain.

Lansiwyd ein Canolfan yn 2005, a dyma bellach y sefydliad academaidd arweiniol ar gyfer ymchwil a dysgu am Islam a Mwslimiaid ym Mhrydain.

Mae'r Ganolfan yn cynnig amrywiaeth o raglenni gradd ymchwil ac a addysgir ar lefel ôl-raddedig.

Mae gennym hanes hir o ymgymryd ag ymchwil amlddisgyblaethol ar amrywiaeth eang o bynciau'n gysylltiedig â bywydau Mwslimiaid ym Mhrydain.

Rydym ni'n trefnu cyfres seminarau boblogaidd gydag arbenigwyr blaenllaw, yn ogystal â chynadleddau, gweithdai a seremonïau gwobrwyo.

Rhannu ymchwil, syniadau a straeon am Fwslimiaid ym Mhrydain.

Right quote

Mae llawer o ymchwil yn gallu troi'n academaidd iawn yn gyflym ac felly gall fod ymhell o bryderon pobl gyffredin. Rwyf i'n credu bod Canolfan Islam-y DU yn gwneud llawer i fynd i'r afael â hynny. Gobeithio bod hyn yn fodel a gaiff ei atgynhyrchu yn y dyfodol.

Asim Yusuf

Llawlyfr Canolfan Astudiaethau Islam yn y DU 2024

Manylion am y gyfres seminarau, myfyrwyr doethurol a rhaglen ymchwil Jameel.