Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Astudiaethau’r Oesoedd Canol

Rydym yn hyrwyddo astudiaethau rhyngddisgyblaethol sy’n ymwneud â'r Oesoedd Canol gan ddod ag arbenigwyr o nifer o feysydd pynciol gwahanol at ei gilydd i gydweithio ar faterion ymchwil ac addysgu graddedigion.

Byddwn yn hyrwyddo astudiaethau rhyngddisgyblaethol sy’n ymwneud â’r Oesoedd Canol gan ddod ag arbenigwyr o nifer o feysydd pynciol gwahanol ym Mhrifysgol Caerdydd at ei gilydd i gydweithio ar faterion ymchwil ac addysgu graddedigion.

Ein nod yw hyrwyddo astudiaethau rhyngddisgyblaethol o’r Oesoedd Canol, gan ddod ag arbenigwyr o nifer o feysydd pynciol gwahanol yn y Brifysgol at ei gilydd i gydweithio ar ymchwil o safon ac addysgu graddedigion. Ymhlith aelodau’r Ganolfan mae staff a myfyrwyr ôl-raddedig o’r Ysgol Hanes, Archaeoleg ac Astudiaethau Crefyddol, Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth a’r Gymraeg.

Rydym yn cynnal rhaglen reolaidd o seminarau ymchwil sy’n rhoi’r cyfle i academwyr gydweithio â’i gilydd a thrafod yn ogystal â dod ag ysgolheigion dramor i’r Brifysgol. Mae ein digwyddiadau academaidd a chymdeithasol yn agored i ganoloeswyr nad ydynt yn aelodau o’r Brifysgol yn y rhanbarth, a bydd y rhain yn ymuno â’n gweithgareddau’n aml.

Digwyddiadau

Rhaglen seminarau 2023-24:

Cynhelir yr holl seminarau yn Adeilad John Percival, Ystafell 1.19 yn semester yr hydref ac Ystafell 4.44 yn semester y gwanwyn. Bydd y sgyrsiau’n cychwyn am 17.15, ond ymunwch â ni am wydraid o win/sudd o 17:00 ymlaen.

21 Tachwedd 2023

Ms Johanna Vogelsanger, ‘Survival and Obsolescence in the Middle English Lexicon’

12 Rhagfyr 2023

Dr Rebecca Thomas, ‘Hostages in Medieval Wales’

16 Ionawr 2024

Sesiwn yr Ôl-raddedigion Ymchwil

13 Chwefror 2024

Dr Stefan Visnjevac, ‘“Ordinary Citizens” and the Black Death: Wills from London and Genoa’

8 Mawrth 2024 - Darlith Goffa Henry Loyn

Yr Athro Huw Pryce, teitl i'w gadarnhau

19 Mawrth 2023

Dr Llewelyn Hopwood, ‘What did medieval Welsh poets think of Irish?’

16 Ebrill 2024

Dr Christina Lee, teitl i'w gadarnhau

Mai 2024

Gweithdy Golygu/Palaeograffeg

Y camau nesaf

Ymchwil sy’n gwneud gwahaniaeth

Mae ein hymchwil yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl wrth i ni gweithio ar draws disgyblaethau er mwyn ymgodymu â phrif heriau sy’n wynebu’r gymdeithas, yr economi ac ein hamgylchedd.

Ymchwil ôl-raddedig

Mae ein graddau ymchwil yn rhoi'r rhyddid i chi i archwilio pwnc arbennig mewn dyfnder ymhlith ymchwilwyr blaenllaw.

Ein heffaith ymchwil

Mae'r astudiaethau achos hyn yn rhoi sylw i rai o'r meysydd lle rydym yn cael effaith ymchwil gadarnhaol.