Ewch i’r prif gynnwys

Centre for Late Antique Religion and Culture

Promotes and supports the study of late antique religion and culture from the late Hellenistic to early Medieval periods across Europe, the Mediterranean and Near East.

The Centre for Late Antique Religion and Culture promotes and supports the study of late antique religion and culture from the late Hellenistic period to the early Middle Ages.

We publish the open access Journal for Late Antique Religion and Culture (JLARC). Our members and associates are working in a broad range of areas including Classics, Ancient (Greek, Roman and Near Eastern) History, Archaeology, Byzantine Studies, Early Christian Studies, and Patristics to name just a few.

Camau nesaf

Ymchwil sy’n gwneud gwahaniaeth

Mae ein hymchwil yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl wrth i ni gweithio ar draws disgyblaethau er mwyn ymgodymu â phrif heriau sy’n wynebu’r gymdeithas, yr economi ac ein hamgylchedd.

Ymchwil ôl-raddedig

Mae ein graddau ymchwil yn rhoi'r rhyddid i chi i archwilio pwnc arbennig mewn dyfnder ymhlith ymchwilwyr blaenllaw.

Ein heffaith ymchwil

Mae'r astudiaethau achos hyn yn rhoi sylw i rai o'r meysydd lle rydym yn cael effaith ymchwil gadarnhaol.