Ewch i’r prif gynnwys

Cryfderau ymchwil

Mae ein safle disgyblaethol eang yn ein galluogi i ddilyn ymchwil sy’n croesi ffiniau ac yn cael darganfyddiadau arloesol fel canlyniad.

Archwiliwch ein themâu i ddysgu am ein cryfderau a’n effaith, sy’n cael ei gydnabod yn rhyngwladol.

Archaeoleg a Chadwraeth

Archaeoleg a Chadwraeth

Ymchwil greadigol ac arloesol yn dod â ni’n nes at ddeall hanes a chyn-hanes dynol.

Hanes

Hanes

Ymchwil amlddisgyblaethol gyda chryfder arbennig mewn hanes cymdeithasol, diwylliannol a meddygol, trawsgenedlaetholdeb, rhywedd a theori hanesyddol.

Hanes yr Henfyd

Hanes yr Henfyd

Rydym yn edrych ar hunaniaeth, rhyw, hanes milwrol a gwleidyddol a diwylliant materol, ar draws bydoedd Môr y Canoldir hynafol, Iran a Dwyrain Agos o'r cyfnodau Hynafol i Fysantaidd.

Crefydd

Crefydd

Rydyn ni’n cyfuno’r astudiaeth hanesyddol a thestunol-ieithyddol o draddodiadau crefyddol a diwinyddiaeth â dulliau cymdeithasol-wyddonol o ddeall crefydd mewn cymdeithasau cyfoes.