Ewch i’r prif gynnwys

Daearyddiaeth Ffisegol

Students surveying a mountain range

Dyma gyfle i archwilio tirweddau’r Ddaear, yr hinsawdd a'r prosesau ffisegol deinamig sy'n siapio wyneb y Ddaear.

Ar y cwrs hwn byddwch yn archwilio pynciau diddorol gan gynnwys llosgfynyddoedd, yr atmosffer, yr hinsawdd, a pheryglon naturiol, fel llifogydd ac erydu arfordirol. Cewch ddarganfod brosesau fel esblygiad tirweddau, a'r effeithiau a'r dylanwadau sy'n gysylltiedig â'r newidiadau hyn.

Rhaglenni