Ewch i’r prif gynnwys

Daeareg Fforio

Dysgwch sut i fforio’r Ddaear ar gyfer adnoddau naturiol yn rhan o’r cwrs unigryw hwn – yr unig gwrs yn y DU i israddedigion sy’n canolbwyntio ar roi hyfforddiant arbenigol ym maes fforio ar gyfer adnoddau.

Yn rhan o’n cwrs Daeareg Fforio, byddwch yn dysgu sut mae prosesau’r Ddaear wedi creu adnoddau naturiol y blaned a sut i fforio ar eu cyfer i ateb y galw yn y dyfodol. Bydd daearegwyr fforio’n hollbwysig i sicrhau dyfodol carbon isel, drwy helpu i ateb y galw cynyddol am fetelau fel copr a lithiwm er mwyn cyflenwi’r diwydiant ynni adnewyddadwy sydd ei angen i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.

Yn rhan o'r cwrs hwn, cewch gyfle i ymgymryd â lleoliad gwaith unigryw 5-wythnos dros yr haf, lle byddwch yn ddaearegwr iau ac yn gweld sut beth yw fforio ar gyfer adnoddau.

Rhaglenni

My time at Cardiff was great fun. It was an excellent place to study and was thoroughly enjoyable. For my International year, I was lucky enough to go to University of British Columbia, Canada. It was simply fantastic and gave me a perspective on different universities and the wider field of exploration geology. I liked Cardiff so much that I stayed, and now work for Terradat, a geophysical company. My job involves travelling all over the UK and occasionally abroad, conducting geophysical investigations. We use a variety of techniques to enable us to solve problems.

Roger Stevens MESci Exploration and Resource Geology 2014

Achrediad

Mae ein rhaglenni Daeareg Fforio ac Adnoddau wedi’u hachredu gan y Gymdeithas Ddaearegol.