Ewch i’r prif gynnwys

Gwaith maes yn y Swistir

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae gan ranbarth Valais yn y Swistir dirweddau ysblennydd wedi'u llunio gan rew, dŵr a gwaddodion.

Yn y cwrs maes dewisol hwn, mae ein myfyrwyr daearyddiaeth trydedd flwyddyn yn cael cyfle i ddod yn agos at rewlifoedd gweithredol, arsylwi ceunentydd dwfn wedi'u cerfio gan lif malurion, ac archwilio sut mae dŵr yn cael ei reoli'n ddwys ar gyfer ynni dŵr, dyfrhau ac yfed.

Yn y gorffennol, ymchwiliodd ein myfyrwyr daearyddiaeth i sut mae hanes rhewlifol wedi llunio geomorffoleg, biogeocemeg ac ecoleg y rhanbarth, a gwerthuso rheolaeth adnoddau a pheryglon lleol. Fe wnaethant hefyd archwilio'r rhanbarth oddi uchod, ar y ddaear, a hyd yn oed islaw, mewn profiad daearyddol cwbl ymdrwythol.

Mae'r cwrs maes hwn yn cynnig hyfforddiant uwch mewn sgiliau ymchwil daearyddol yn y maes, gan alluogi myfyrwyr i gymhwyso sgiliau maes, gwybodaeth a thechnegau a ddysgwyd o'r blaen i broblemau cymhleth sy'n seiliedig ar ymchwil.