Ewch i’r prif gynnwys

Gwaith maes yng Ngogledd Sbaen

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Ar hyd arfordir hardd gogleddol Sbaen, mae’r clogwyni a’r tarenni yn cynnig cipolygon ardderchog ar strwythur cramen y Ddaear.

Mae ein myfyrwyr geowyddorau blwyddyn dau yn cael y cyfle i ddysgu sut i arsylwi, mapio a dehongli cerrig yn y maes. Drwy ddefnyddio strwythurau sy’n weledol mewn creigiau ar arwyneb y Ddaear, fel plygiadau a namau, byddwch yn darganfod sut ffurfiodd cadwyni o fynyddoedd a’u hadnoddau naturiol yn y gorffennol.

Ar ôl datblygu sgiliau mewn mesur a dadansoddi cerrig gwaddodol, metamorffig ac igneaidd, byddwch yn ymweld â chalon y mynyddoedd Cantabrian i ymarfer y sgiliau hyn drwy lunio map daearol o ardal fach ar eich pen eich hun.

Mae’r cwrs maes hwn yn galluogi ein myfyrwyr i roi’r sgiliau y maent wedi’u datblygu drwy gydol y cwrs i bennu hanes strwythurol ardal a llunio map daearegol o ansawdd uchel. Mae eu profiad ymarferol yn paratoi myfyrwyr i gwblhau traethawd mapio daearol cwbl annibynnol ym mlwyddyn tri.