Ewch i’r prif gynnwys

Gwaith maes yn Ne Cymru

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Yn ystod wythnosau cyntaf y tymor, bydd myfyrwyr ar ein holl raglenni gradd yn mynd allan ar deithiau maes lleol yn Ne Cymru.

Mae gan dde Cymru nifer o leoliadau anhygoel i'w harchwilio ar garreg ein drws, gan gynnwys Arfordir Treftadaeth Morgannwg, Bannau Brycheiniog a Mynydd Caerffili.

Rydym wedi trefnu teithiau maes lleol bron bob dydd Gwener yn ystod y flwyddyn gyntaf i'ch helpu i ddatblygu sgiliau allweddol pwysig, fel defnyddio cwmpawd a darllen mapiau. Mae'r teithiau maes cyntaf yn gyfle perffaith i ddod i adnabod eich gilydd ac yn gyfle i chi gwrdd â'n darlithwyr a gwneud ffrindiau newydd.

Ar ddiwedd y semester cyntaf, mae ein hopsiynau gwaith maes yn dargyfeirio, a byddwch yn cwblhau gwaith maes ar gyfer cwrs benodol.