Ewch i’r prif gynnwys

Addysg ôl-raddedig

Mae gennym ystod eang o gyrsiau meistr a addysgir sy’n cynnig llwybrau at arbenigedd clinigol ac at ddatblygu hyfforddiant ymchwil yn y gwyddorau biofeddygol a bywyd.

Mae gan ein Hysgol enw da am ragoriaeth ei haddysgu, ei hymchwil a’i gofal clinigol, a hanes o addysg ôl-raddedig ers dros 40 mlynedd.

Mae ein rhaglenni’n cael eu cyflwyno gan academyddion sy’n ymgymryd ag ymchwil o safon fyd-eang, felly cewch eich addysgu gan arbenigwyr sy’n cael effaith sylweddol ar y gofal iechyd a ddarperir ar hyn o bryd er lles y gymuned.

Mae cyrsiau anghlinigol wedi’u cynllunio i ddarparu’r hyfforddiant ymchwil sylfaenol a ddisgwylir yn aml yn awr ar gyfer dechrau ar raglen astudio PhD. Gellir eu defnyddio i ganiatáu mynediad at raglen astudio PhD tair blynedd yn yr Ysgol Deintyddiaeth.

Develop your advanced clinical skills in our state-of-the-art facilities

Deintyddiaeth Glinigol (Endodontoleg) (MClinDent)

Wedi'u cynllunio i helpu i ddatblygu arferion sy'n seiliedig ar dystiolaeth a datblygu sgiliau clinigol uwch i'ch galluogi i ddod yn fono-arbenigwr mewn Endodontoleg.

Methods used throughout include self-directed learning and presentation in small groups to encourage a problem-based learning.

Deintyddiaeth Glinigol (Prosthodonteg) (MClinDent)

Wedi'u cynllunio i helpu i ddatblygu arferion sy'n seiliedig ar dystiolaeth a datblygu sgiliau clinigol uwch i'ch galluogi i ddod yn fono-arbenigwr mewn Prosthodonteg sownd ac y gellir eu tynnu.

implants

Implantology (MSc)

One Year, full time or two years part-time modular programme designed to provide students with an extensive understanding of the science and practice of implantology. Students have the opportunity to participate in the full spectrum of contemporary implant practice where all forms of bone and soft tissue grafting are undertaken.

ortho

Orthodontics (MScD)

Established over 40 years ago, this programme is designed to provide clinical and academic training for future specialists in Clinical Orthodontics. In addition to the award of a MScD, the course provides eligibility to sit the Royal College of Surgeons Membership in Orthodontics.

Tissue engineering and regenerative medicine is an inter-disciplinary research field, combining life sciences, biomaterials and engineering, with an aim to regenerate, repair or replace damaged and diseased cells, tissues or organs.

Tissue Engineering and Regenerative Medicine (MSc)

Full-time, one year course, designed to provide extensive academic research training in the biomedical sciences and clinical translation pertaining to tissue engineering. Students have opportunity to attend many different clinical attachments and visit local companies developing stem cell and other relevant therapies for clinical use.

Yr amgylchedd a chyfleusterau

Byddwch wedi’ch lleoli yn Ysbyty Deintyddol y Brifysgol, yr unig gyfleuster deintyddol o’i fath yng Nghymru, sy’n darparu ystod lawn o wasanaethau clinigol arbenigol deintyddol i nifer fawr o gleifion a chyfleoedd gwych ar gyfer addysg glinigol ôl-raddedig oherwydd hyn.

Cyflwynir ein rhaglenni gan glinigwyr ac academyddion ymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol sy’n cynnig amgylchedd dysgu cyfeillgar, cefnogol a phroffesiynol ar gyfer rhaglenni astudio sy’n canolbwyntio ar wyddoniaeth glinigol a biofeddygol.

Byddwch hefyd yn ymuno â’r gymuned ôl-raddedig Prifysgol Caerdydd yn ehangach, sy’n aelod o Grŵp Russell, grŵp dethol o’r prifysgolion mwyaf dwys o ran ymchwil yng ngwledydd Prydain.

Nawdd

Mae'r rhan fwyaf o'n myfyrwyr yn hunan-ariannu eu hastudiaethau. Edrychwch ar ein tudalennau ffioedd ac ariannu ôl-raddedig i weld y cyfleoedd ariannu sydd ar gael. Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol yr Is-Ganghellor 2018 yn cynnig dyfarniadau o fyfyrwyr rhyngwladol sy’n astudio rhaglenni ôl-raddedig a addysgir yn yr Ysgol Deintyddiaeth, mae telerau ac amodau yn berthnasol.

Sut i wneud cais

Cwblhewch y ffurflenni cais, a chyflwyno'ch cais ar-lein.

Gwybodaeth bellach

Am fwy o wybodaeth am wneud cais, cysylltwch â'r swyddfa ôl-raddedig:

Derbyn Ôl-raddedigion Deintyddiaeth