Ewch i’r prif gynnwys

Addysg ôl-raddedig

Rydym yn darparu amrywiaeth eang o gyrsiau meistr a addysgir sy’n cynnig arbenigedd clinigol ac ar gyfer datblygu hyfforddiant ymchwil yn y gwyddorau biofeddygol a bywyd.

Mae ein cyrsiau meistr yn cael eu cyflwyno gan glinigwyr a gydnabyddir yn rhyngwladol ac academyddion ymchwil sy’n darparu amgylchedd cyfeillgar, cefnogol a phroffesiynol ar gyfer rhaglenni astudio sy’n ffocysu ar glinigol a gwyddor fiofeddygol.

Mae ein cwrs clinigol yn gallu rhoi cymhwysedd i eistedd arholiadau clinigol arbenigol cenedlaethol perthnasol.

Mae cyrsiau anghlinigol wedi’u dylunio i ddarparu hyfforddiant ymchwil sylfaenol sy’n ddisgwyliedig yn aml, ar gyfer dechrau rhaglen astudio PhD a gellir ei ddefnyddio i ganiatáu mynediad i raglen astudio PhD 3 mlynedd o fewn yr Ysgol Deintyddiaeth (sydd ar gael trwy gyfrwng y Saesneg):

Develop your advanced clinical skills in our state-of-the-art facilities

Deintyddiaeth Glinigol (Endodontoleg) (MClinDent) (amser llawn) (3 blynedd)

Wedi'u cynllunio i helpu i ddatblygu arferion sy'n seiliedig ar dystiolaeth a datblygu sgiliau clinigol uwch i'ch galluogi i ddod yn fono-arbenigwr mewn Endodontoleg neu Brosthodonteg sownd ag y gellir eu tynnu.

implants

Implantology (MSc/PgDip)

One Year, full time or two years part-time modular programme designed to provide students with an extensive understanding of the science and practice of implantology. Students have the opportunity to participate in the full spectrum of contemporary implant practice where all forms of bone and soft tissue grafting are undertaken.

ortho

Orthodontics (MScD)

Established over 40 years ago, this programme is designed to provide clinical and academic training for future specialists in Clinical Orthodontics. In addition to the award of a MScD, the course provides eligibility to sit the Royal College of Surgeons Membership in Orthodontics.

Tissue engineering and regenerative medicine is an inter-disciplinary research field, combining life sciences, biomaterials and engineering, with an aim to regenerate, repair or replace damaged and diseased cells, tissues or organs.

Tissue Engineering and Regenerative Medicine (MSc)

Full-time, one year course, designed to provide extensive academic research training in the biomedical sciences and clinical translation pertaining to tissue engineering. Students have opportunity to attend many different clinical attachments and visit local companies developing stem cell and other relevant therapies for clinical use.

Oral Biology

Oral Biology (MSc)

This one year full-time course provides in-depth academic understanding of the structure and biology of the oral tissues, their interaction with the oral microflora and scientific research methodologies to enable translational advancement.

Amgylchedd a Chyfleusterau

Yn ein hymrwymiad i astudiaeth ôl-raddedig rydym yn darparu cyfleusterau modern i gefnogi gweithgareddau clinigol, addysgiadol ac ymchwil i’ch cynorthwyo i gyrraedd eich amcanion academaidd a chlinigol.

Byddwch yn cael eich dysgu gan nifer fawr o academyddion ymchwil gyda chyhoeddiadau 3* a 4*, fel nodwyd o fewn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF 2014) diweddar. Mae ein cyfraniad ymchwil wedi rhoi Prifysgol Caerdydd a’r Ysgol Ddeintyddol ymysg y sefydliadau gorau yn yr asesiad o ran ymchwil Proffesiynau Iechyd cysylltiedig yn y DU.

Gwnaeth ein perfformiad yn yr Academi Addysg Uwch (HEA) 2015, Arolwg Profiad Ôl-raddedig a addysgir nodi 94% o foddhad ar gyfer brwdfrydedd a gwybodaeth staff a rhagoriaeth yn ein hadnoddau llyfrgell a TG. Graddiwyd Ysgol Deintyddiaeth Caerdydd yn y safle cyntaf ymysg ysgolion deintyddol y DU gan y Times Good University Guide a’r Guardian University Guide 2016.

Byddwch yn rhan o gymuned ôl-raddedig ehangach ym Mhrifysgol Caerdydd, sydd yn aelod o Grŵp Russell o brifysgolion blaenllaw ymchwil Prydain.

Nawdd

Mae'r rhan fwyaf o'n myfyrwyr yn hunan-ariannu eu hastudiaethau. Edrychwch ar ein tudalennau ffioedd ac ariannu ôl-raddedig i weld y cyfleoedd ariannu sydd ar gael. Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol yr Is-Ganghellor 2018 yn cynnig dyfarniadau o fyfyrwyr rhyngwladol sy’n astudio rhaglenni ôl-raddedig a addysgir yn yr Ysgol Deintyddiaeth, mae telerau ac amodau yn berthnasol.

Sut i wneud cais

Cwblhewch y ffurflenni cais, a chyflwyno'ch cais ar-lein.

Gwybodaeth bellach

Am fwy o wybodaeth am wneud cais, cysylltwch â'r swyddfa ôl-raddedig:

Derbyn Ôl-raddedigion Deintyddiaeth