Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol Deintyddiaeth

Bydd ein rhaglenni’n eich herio’n academaidd ac yn glinigol, ac yn rhoi’r wybodaeth, yr hyder a’r profiad clinigol sydd eu hangen arnoch i ddilyn gyrfa lwyddiannus fel gweithiwr deintyddol proffesiynol.

Cyrsiau

Rydym yn cynnig cyrsiau israddedig, cyrsiau dysgu ôl-raddedig a rhaglenni ymchwil.

Ymchwil yn yr Ysgol Deintyddiaeth

Mae ein hymchwil sy'n arwain y byd yn cyfrannu at wella iechyd a lles cymdeithas.

Myfyrwyr a staff gŵyl fwyd Blwyddyn Newydd Leuadol

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn rhan o’n holl arferion a gweithgareddau.

Dau heddweision

Ein heffaith fyd-eang

Mae gan ein hymchwil effaith cryf ar draws sawl maes, gwella triniaeth glinigol a gwasanaethau er budd i’r gymdeithas.

Student speaking to prospective applicants at an event

Ein partneriaethau cymunedol

Mae ein cymunedau lleol wrth wraidd popeth a wnawn. Mae ein staff a'n myfyrwyr gwirfoddol yn cymryd rhan mewn prosiectau a arweinir gan y gymuned, sy'n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl a'u teuluoedd.


Right quote

Ro’n i wrth fy modd yn astudio yng Nghaerdydd - rydw i wedi gweld amrywiaeth mor eang o gleifion ac wedi cwrdd â phobl o bob cefndir, a wnaeth fy mharatoi'n dda ar gyfer ymarfer meddygol. Diwrnod ar glinig yn trin fy nghleifion oedd fy hoff ddiwrnod bob amser!

Eleri, Myfyriwr Graddedig BDS

Newyddion