Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol Deintyddiaeth

Bydd ein rhaglenni’n eich herio’n academaidd ac yn glinigol, ac yn rhoi’r wybodaeth, yr hyder a’r profiad clinigol sydd eu hangen arnoch i ddilyn gyrfa lwyddiannus fel gweithiwr deintyddol proffesiynol.

Cyrsiau

Rydym yn cynnig cyrsiau israddedig, cyrsiau dysgu ôl-raddedig a rhaglenni ymchwil.

Ymchwil yn yr Ysgol Deintyddiaeth

Mae ein hymchwil sy'n arwain y byd yn cyfrannu at wella iechyd a lles cymdeithas.

Dau heddweision

Ein heffaith fyd-eang

Mae gan ein hymchwil effaith cryf ar draws sawl maes, gwella triniaeth glinigol a gwasanaethau er budd i’r gymdeithas.


Right quote

I loved studying at Cardiff University - I’ve seen such a wide variety of patients and met people from all walks of life, which prepared me well for general practice. A day on clinic treating my patients was always my favourite day!

Eleri, BDS Graduate

Newyddion

Secondary school pupils

Menter newydd i fynd i'r afael â phydredd dannedd ymhlith pobl ifanc

30 Awst 2023

Ganol mis Tachwedd, cynhaliodd Cymdeithas Ryngwladol Deintyddiaeth Bediatrig (IAPD) Uwchgynhadledd Fyd-eang yn yr Eidal, mewn cydweithrediad â Chymdeithas Deintyddiaeth Bediatrig yr Eidal (SIOI).