Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil ôl-raddedig

Mae gan ein diwylliant ymchwil ffyniannus ac arloesol un nod cyffredinol: cynhyrchu ymchwil o safon uchel sy'n cael effaith, sy'n mynd i'r afael â heriau byd-eang allweddol ym meysydd iechyd y geg ac iechyd yn gyffredinol.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth agos â rhanddeiliaid a sefydliadau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol i nodi cwestiynau pwysig a mynd i’r afael â nhw er mwyn gwella'r byd o'n cwmpas.

Petri dish

Ein grwpiau ymchwil

Mae ein canolfannau a grwpiau yn cynnal ymchwil arbenigol.

Dau heddweision

Ein heffaith fyd-eang

Mae gan ein hymchwil effaith cryf ar draws sawl maes, gwella triniaeth glinigol a gwasanaethau er budd i’r gymdeithas.

Ein rhaglenni ymchwil

Student in research lab

Deintyddiaeth (PhD, MPhil)

Ein prif amcan yw darparu prosiectau ymchwil rhyngwladol-gystadleuol, gan gynhyrchu ôl-raddedigion medrus a chystadleuol gyda rhagolygon gyrfa ardderchog yn y dyfodol.

Prosthodontics

PhD gyda Chydran Glinigol

Cymerwch ran mewn ymchwil gyffrous a fydd yn llywio dyfodol gofal deintyddol, gan ddatblygu eich sgiliau gofal clinigol a gofal cleifion ar yr un pryd.

Mwy o wybodaeth

Cysylltwch â'n swyddfa ôl-raddedig gyda chwestiynau:

Derbyn Ôl-raddedigion Deintyddiaeth