Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil ôl-raddedig

Mae ein rhaglenni ymchwil unigol wedi eu strwythuro i roi cyfle i chi i ymgymryd ag ymchwil gwreiddiol ac annibynnol, gan eich galluogi i wneud cyfraniad arbenigol i faes o wybodaeth.

Mae gennym ddiwylliant ymchwil ôl-raddedig bywiog, gydag amrywiaeth o gymwysterau gradd ymchwil ar draws holl feysydd ymchwil, gan gynnwys PhD, MPhil a Meistr mewn Gwyddoniaeth Deintyddol. Gan fod llawer o’n prosiectau’n rhai rhyngddisgyblaethol a throsiadol, byddant yn cyfrannu at ddarganfod gwybodaeth newydd sy’n berthnasol i feddygaeth orowynebol a phynciau cysylltiedig gwyddor feddygol a pheirianneg.

Mae canlyniadau Arolwg Profiad Ymchwil Ôl-raddedig Genedlaethol 2015 (PRES) yn dangos bod 92% o foddhad cyffredinol myfyrwyr gyda’n cyrsiau. Dangosodd 100% bod gan ein goruchwylwyr y sgiliau a gwybodaeth pwnc i gefnogi eu hymchwil a chawsom gymeradwyaeth 99% ar gyfer ein hadnoddau o ran cefnogi dilyniant PhD.

Ein prosiectau ymchwil

Ein prif amcan yw darparu prosiectau ymchwil cystadleuol rhyngwladol. I gyflawni hyn, byddwch yn cael eich goruchwylion gan dîm academaidd profiadol, gyda nifer ohonynt yn arweinwyr yn eu maes. Mae ein prosiectau ymchwil felly yn ymochri gyda’r arbenigedd ymchwil y goruchwyliwr a ellir eu gweld drwy bori drwy ein tudalennau grŵp ymchwil.

Nodir mae’r tudalennau grwp ymchwil ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae gennym nifer cyfyngedig o ysgoloriaethau sy’n ariannu PhD. Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau ar gyfer ein prosiectau PhD wedi eu hunan ariannu. Mae’n rhaid i ymgeiswyr gyflawni'r anghenion Iaith Saesneg a dangos bod ganddynt gyllid ar gyfer ffioedd hyfforddi a ffioedd mainc ( I helpu talu am bris nwyddau traul neu theithio)

Ein myfyrwyr

Mae ein hamrywiaeth o fyfyrwyr yn cynnwys: gwyddonwyr biolegol, graddedigion deintyddol a meddygol, pobl broffesiynol allied Health, cemegwyr, gwyddonwyr a mathemategwyr cyfrifiannol, ystadegwyr, epidemiolegydd, gwyddonydd cymdeithasol, seicolegydd

Sut i wneud cais

Dylech gwblhau'r ffurflenni cais a danfon eich cais ar-lein. Ar gyfer mwy o wybodaeth ar sut i wneud cais, ewch i’n tudalennau chwiliwr cwrs ôl-raddedig.

Gwybodaeth bellach

Ar gyfer mwy o wybodaeth, cysylltwch â'n swyddfa ôl-raddedig:

Derbyn Ôl-raddedigion Deintyddiaeth