Ewch i’r prif gynnwys

Israddedig

s working at phantom heads

Rydym yn cynnig cyfleoedd hyfforddi israddedig i fyfyrwyr sy'n astudio deintyddiaeth, hylendid deintyddol a therapi deintyddol. Mae'n brofiad dysgu sydd wedi ei ddylunio i'ch paratoi chi ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.

Rydym yn cynnig y cyrsiau canlynol:

Sut i wneud cais

Ewch i'r tudalennau mynediad am fwy o wybodaeth ynglyn â sut i wneud cais. Mae'r tudalennau hyn hefyd yn cynnwys gwybodaeth ar anghenion mynediad, prosesau dethol, diwrnodau agored a throsglwyddiadau.

Mae'n ofynnol bod pob* ymgeisydd ar gyfer Llawdriniaeth Ddeintyddol (A200/A204) wedi pasio Prawf Tueddfryd Clinigol y DU (UKCAT) cyn y dyddiad cau sef 15 Hydref.

* Mewn achosion arbennig, gall ymgeiswyr gael eu heithrio o'r prawf am resymau daearyddol os maen nhw'n byw neu'n cael eu haddysgu mewn gwlad nad yw'n cynnig y prawf. Ewch i wefan UKCAT am fwy o wybodaeth.

Dyddiadau cyfres o gyfweliadau bychan (MMI) 2020

Cynaliwyd y cyfres o gyfweliadau bychan ar y dyddiadau canlynol ar gyfer dechrau astudio yn 2020:

CymhwysterCôd UCASDyddiadau cyfweld
Dental Surgery (BDS)A200/A20413-17 Ionawr 2020
Dental Therapy and Hygiene (BSc)B7522-6 Mawrth 2020
Dental Hygiene (Diploma)B7502-6 Mawrth 2020

Ymweld â ni

Students on Open Day at the marquee

Diwrnodau agored

Rhagor o wybodaeth am yr Ysgol a beth allwn ni gynnig.

Profiad gwaith ar gyfer Therapi Deintyddol a Hylendid a Hylendid Deintyddol

I wybod mwy, ebostiwch: dentalvisits@caerdydd.ac.uk

Profiad gwaith ar gyfer Llawdriniaeth Ddeintyddol

Mae lleoliadau profiad gwaith un dydd yn cael eu cynnal yn wythnosol ar ddydd Iau a dydd Gwener yn ystod y tymor. Rhaid i chi fod yn 16 neu'n hŷn i gymryd rhan.

Byddwch yn cael eich rhoi mewn un clinig yn y bore ac un arall yn y prynhawn. Mae gennym dri Chlinig Addysg Deintyddol a phedwar clinig arbenigol:

  • Llawdriniaeth y Genau - Clinig LA
  • Clinig Arholiadau ac Argyfwng
  • Clinig Iechyd Deintyddol Plant (ar gyfer deintyddiaeth bediatrig)
  • Clinig Orthodonteg.

I archebu lleoliad ar gyfer Hydref 2017 - Gorffennaf 2018, ebostiwch dentalvisits@caerdydd.ac.uk.