Ewch i’r prif gynnwys

Dod â lwc dda i 2023

22 Chwefror 2023

Three children showing their paper-cutting at the Red Dragon Centre's Chinese New Year event
Proud children at the Red Dragon Centre's Chinese New Year event

Mae Tsieina yn un o lawer o wledydd ar draws y byd sy'n defnyddio'r calendr lleuadol, system sy'n seiliedig ar gyfnodau'r lleuad.

Mae hyn yn golygu, wrth i 'flwyddyn newydd y lleuad' ddisgyn ar yr ail lleuad newydd ar ôl heuldro'r gaeaf, mae'r dyddiad yn newid bob blwyddyn. Yn 2023, disgynnodd y digwyddiad a elwir hefyd yn y 'Flwyddyn Newydd Tsieineaidd' ar 22 Ionawr, a nododd tiwtoriaid Sefydliad Confucius Caerdydd y diwrnod arbennig hwn a'r Ŵyl Wanwyn nesaf gyda chymunedau lleol, myfyrwyr ac ysgolion ledled Cymru.

Cardiff Confucius Institute tutor performing Kung Fu
Tutor Zigeng showing off his Kung Fu skills.

Cymuned

Gwnaeth y tiwtor Mandarin Wei Tang waith rhagorol yn gweithio ar y cyd â Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd a Chanolfan y Ddraig Goch ar gyfer eu Dathliadau Blwyddyn Newydd Tsieineaidd. Cynhaliwyd y digwyddiad cyntaf yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd ar 21 Ionawr ac roedd dros fil o aelodau'r cyhoedd yn bresennol. Roedd yn cynnwys gweithgareddau a pherfformiadau ar gyfer bob oedran gan gynnwys cerddoriaeth, Tai Chi, sesiynau blasu iaith a gwneud masgiau.

Cardiff Confucius Institute tutor Modi playing the Pipa, a traditional Chinese instrument
Tutor Modi playing Pipa, a traditional Chinese instrument

Bu ein tiwtoriaid hefyd yn gweithio gyda Chanolfan y Ddraig Goch yng Nghaerdydd, gan nodi'r diwrnod unigryw hwn yn y calendr Tsieineaidd gyda chymysgedd o ddathliadau gan gynnwys caligraffi, torri papur, gwneud llusernau ac adrodd straeon. Cafodd cannoedd o gyfranogwyr gyfle hefyd i fwynhau adloniant gan gynnwys Dawns Llew a cherddoriaeth pipa.

Children at the Red Dragon Centre with the Chinese dragon
Children at the Red Dragon Centre meet the Chinese dragon

Prifysgol

Ar 1 Chwefror, cynhaliodd Sefydliad Confucius Caerdydd, Bywyd Preswyl ac Ieithoedd i Bawb ddigwyddiad ar y cyd i ddathlu'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd. Cynhaliwyd y digwyddiad yng Nghanolfan Bywyd y Myfyrwyr nodedig Prifysgol Caerdydd ac roedd dros 250 o fyfyrwyr yn bresennol. Yn ystod y dydd, roedd y cyfranogwyr yn gallu profi eu sgiliau caligraffi a dysgu rhai ymadroddion defnyddiol mewn Mandarin, i gyd wrth fwynhau bwyd am ddim a ddarparwyd gan Arlwyo'r Brifysgol. Gwnaethant lusernau papur hefyd i baratoi ar gyfer Gŵyl y Llusernau ar 5 Chwefror, sy'n nodi diwedd yr Ŵyl Wanwyn tair wythnos yn Tsieina.

Cardiff University students at Chinese New Year event in the Centre for Student Life
Cardiff University students enjoy the Chinese New Year event in the Centre for Student Life

Cynhaliwyd 'Cornel Tsieineaidd' hefyd ar 25 Ionawr ar gyfer tua 40 o gyfranogwyr yn yr Ysgol Ieithoedd Modern. Bu'r tiwtor Ling He yn trafod hanes yr Ŵyl Wanwyn, sut mae pobl Tsieineaidd yn dathlu'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd, a'r ffyrdd y mae'r ŵyl wedi newid dros y blynyddoedd. Bu'r tiwtor Modi Zhu hefyd yn chwarae'r Pipa, offeryn cerdd Tsieineaidd traddodiadol, a chymerodd y cyfranogwyr ran mewn 'gweithgaredd dyfalu llusern' a gwneud addurniadau Blwyddyn Newydd Tsieineaidd arbennig i ddod â lwc dda.

Cynhelir y Gornel Tsieineaidd nesaf ar Wyliau a Bwyd ddydd Mercher, 22 Chwefror 18:30 - 20:00 yng Nghanolfan Bywyd y Myfyrwyr. Cofrestrwch ar Eventbrite.

Cardiff Confucius Institute tutor talks about Chinese New Year at Chinese Corner.
Tutor Ling talks about past and present Chinese New Year celebrations at a special Chinese Corner

Ysgolion

Mwynhaodd plant o bob cwr o Gymru Ŵyl Ar-lein Blwyddyn Newydd Tsieineaidd i ysgolion ar 20 Ionawr. Cafodd bron i 1200 o ddisgyblion o 22 o ysgolion cynradd ac uwchradd ddiwrnod o sesiynau rhyngweithiol byw ac adnoddau yn y dosbarth. Roedd y sesiynau'n cynnwys cyflwyniad i addurniadau blwyddyn newydd fel sgroliau, geiriau 'Fu' a thoriadau papur ffenestr; cyflwyniad cam wrth gam i wneud pryd bwyd Tsieineaidd glasurol, wedi'i ffrydio'n fyw o un o geginau'r tiwtor; a stori draig Loong, creadur chwedlonol ym mytholeg Tsieineaidd.

Cafodd ysgolion nad oeddent yn gallu mynychu'r sesiynau hefyd y cyfle i gymryd rhan. I weld y sesiynau a recordiwyd ewch i'r dudalen hon.

Cardiff Confucius Institute tutor teaches paper-cutting to schoolchildren
Tutor Kun Hao teaches pupils in Ysgol Garth Olwg traditional Chinese paper-cutting

Bu tiwtoriaid hefyd yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau a 'Dyddiau Tsieina' mewn ysgolion. Roedd y rhain yn cynnwys gemau chopsticks yn Ysgol Uwchradd St Cyres ym Mhenarth; cyflwyniad i linach Shang, gan gynnwys caligraffi ac arysgrifau asgwrn oracl yn Ysgol Gynradd Caedraw ym Merthyr Tudful; a digwyddiad sydd ar y gweill yn Ysgol Gynradd Gatholig Holy Family yng Nghaerdydd a fydd yn canolbwyntio'n arbennig ar sut mae pobl Hong Kong yn dathlu'r adeg arbennig hon o'r flwyddyn.

Cardiff Confucius Institute tutors at Cardiff library's Chinese New Year celebration.
Cardiff Confucius Institute tutors at Cardiff library's Chinese New Year celebration.

Rhannu’r stori hon