Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

A group of people at the Cynon Valley Organic Adventures site

Y newyddion diweddaraf am ein prosiect yng Nghwm Cynon

25 Chwefror 2022

Mae gwaith wrthi’n digwydd ar safle Anturiaethau Organig Cwm Cynon, ac mae nifer o ddatblygiadau cyffrous ar y gweill. 

Grangetown Christmas market

Dychwelodd Marchnad y Byd Grangetown i Bafiliwn y Grange ar gyfer y gwyliau

3 Chwefror 2022

Ail-lansiwyd Marchnad y Byd Grangetown o'r diwedd ym Mhafiliwn y Grange ar gyfer tair marchnad yn ystod Tachwedd a Rhagfyr 2021.

Schools' Advisory Panel

Porth Cymunedol yn ail-lansio’r Panel Cynghori Ysgolion

21 Ionawr 2022

Staff from local primary and secondary schools and colleges were invited to the event to hear about Community Gateway projects.

Winter wellbeing session, Grange Pavilion

Cyllid Lles y Gaeaf yn cael ei ddyfarnu i Bafiliwn Grange i gefnogi lles plant a phobl ifanc yn Grangetown.

6 Ionawr 2022

The funding allows free activities and events to be hosted across communities within Cardiff.

Ali Abdi with his BEM medal

Ali Abdi, rheolwr Partneriaethau Porth Cymunedol yn cael medal BEM

21 Rhagfyr 2021

Ali received the recognition for his service to the Black, Asian and Mi­nor­ity Eth­nic com­mu­nity in Cardiff.

Prosiect mannau gwyrdd a lles yn cipio gwobr flaenllaw

20 Rhagfyr 2021

Prosiect Cadwraeth a Threftadaeth y Fali Werdd yn Abercynon wobr Prosiect y Flwyddyn y Loteri Genedlaethol

Jane Hutt MS visits the Grange Pavilion

Jane Hutt AS yn ymweld â Phafiliwn Grange

15 Rhagfyr 2021

Roedd yr ymweliad yn gyfle i fynd ar daith o amgylch y cyfleusterau newydd a chael gwybod mwy am y gwaith i ailddatblygu’r pafiliwn.

Nadila Hussein

Nadila Hussein yn ymuno â thîm y Porth Cymunedol fel Llysgennad Myfyrwyr

7 Rhagfyr 2021

Ymunodd Nadila â'r tîm ym mis Tachwedd.

Corey Smith

Rheolwr Prosiect newydd yn ymuno â thîm y Porth Cymunedol

4 Tachwedd 2021

Mae Corey yn ymuno â’r tîm ar 22 Tachwedd.

Moss filters can improve air quality

Byw Mwsogl: Mae mwsogl yn hidlo'r aer, gan wella ansawdd yr aer wrth iddo dyfu.

20 Medi 2021

We are launching a series of workshops with local young people to construct a living exhibition at Grange Pavilion