Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Webinar: results day and coping with anxiety

Paratoi ar gyfer diwrnod canlyniadau a delio â phryder - ymunwch â'n gweminar am ddim

10 Awst 2020

Ymunwch â Phorth Cymunedol a Thîm Allgymorth Prifysgol Caerdydd a fydd yn hapus i ateb eich cwestiynau

Ail-wylltio Caerdydd gyda Gwyddonwyr Dinesig

17 Gorffennaf 2020

Mae tîm Pharmabees am geisio ailwylltio’r ddinas gyda chymorth ei thrigolion

Pharmabees yn ymuno â Chyngor Caerdydd

17 Gorffennaf 2020

Mae tîm Pharmabees wedi ymuno â Chyngor Caerdydd i gynnig adnoddau ar-lein i blant ysgolion cynradd.

Creative Cardiff partnership

Mae Porth Cymunedol a Chaerdydd Creadigol wedi ffurfio partneriaeth newydd a chyffrous ar gyfer 2020

15 Gorffennaf 2020

Mae Caerdydd Creadigol a Phorth Cymunedol yn ymuno i gysylltu pobl greadigol yng Nghaerdydd.

Grangetown Careers and Role Model Week

Wythnos Gyrfa a Model Rôl Rhithwir Grangetown

25 Mehefin 2020

Ymunwch â ni wythnos yn dechrau 29 Mehefin a gadewch i Brifysgol Caerdydd eich helpu chi ar eich taith yrfa.

Writing workshops

'Grangetown i mi' - Ysgrifennu creadigol i ddechreuwyr

26 Mai 2020

Caru a byw yn Grangetown? Aros gartref? Ydych chi erioed eisiau ysgrifennu?

Spot a bee image

Spot-a-bee Caerdydd yn creu cyffro ledled y DU

13 Mai 2020

Ap yn hyrwyddo gwyddoniaeth i ddinasyddion yn ystod cyfyngiadau symud y DU

Ayah Abduldaim

Aelod Fforwm Ieuenctid Pafiliwn Grange, Ayah Abduldaim, yn ennill gwobr 'Hyfforddwr Ifanc y Flwyddyn' StreetGames

11 Mai 2020

Hyfforddwr ifanc yn cael ei gydnabod gyda gwobr gan StreetGames

COVID-19

COVID-19 - Canslo pob digwyddiad

18 Mawrth 2020

Mae Porth Cymunedol wedi canslo pob digwyddiad nes bydd rhybudd pellach

Community Gateway project

Galw ar ddarlunydd: Prosiect Pafiliwn y Grange

2 Mawrth 2020

Mae Porth Cymunedol a Chaerdydd Creadigol yn chwilio am ddarlunydd i helpu gyda phrosiect adrodd straeon