Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Deall Iechyd Meddwl Mwslimiaid

16 Mai 2022

Hyfforddiant i weithwyr proffesiynol yn ceisio codi ymwybyddiaeth o'r heriau y mae cymunedau Mwslimaidd yn eu hwynebu

Llwyddiant dwy wobr i Bafiliwn Grange

13 Mai 2022

Prosiect 'Cwbl Arbennig' Pafiliwn Grange yn ennill dwy wobr Cymdeithas Frenhinol y Penseiri yng Nghymru (RSAW) am ddod â newid ystyrlon i gymuned Grangetown.

Canolfan Arloesedd Seiber dan arweiniad Caerdydd, i dderbyn £9.5m

10 Mai 2022

Cronfa Llywodraeth Cymru & Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i feithrin clwstwr

Gwobr Caerdydd am fod yn ‘arloeswyr yn eu maes’

11 Ebrill 2022

Tîm Amgylchedd Adeiledig Carbon Isel yn derbyn Gwobr Dewi Sant am eu gwaith yn lleihau allyriadau carbon a biliau ynni.

Grange Gardens

Agor Pafiliwn Grange – cadwch y dyddiad!

5 Ebrill 2022

Mae Pafiliwn Grange yn cael ei agor yn swyddogol ddydd Sadwrn, 21 Mai 2022 rhwng 10:00 a 17:00 yn sgîl gwaith gwerth £1.8 miliwn i ailddatblygu cyn-bafiliwn bowlio.

Barn plant i ysgogi dyfodol gwell i'w cymuned

16 Mawrth 2022

Prosiect yn archwilio effaith cynllunio trefol ar aelodau ieuengaf cymdeithas

Adroddiad yn dangos nad yw dysgwyr wedi troi eu cefnau ar ieithoedd ychydig cyn iddynt wneud eu dewisiadau TGAU

15 Mawrth 2022

Astudiaeth fwyaf o'i fath yn y DU yn trin a thrafod agweddau pobl ifanc tuag at ieithoedd tramor modern

TeenTech yn dychwelyd i Gymru

15 Mawrth 2022

Mae'r elusen arobryn TeenTech yn ymuno â Phrifysgol Caerdydd i gynnal gwerth mis o ddigwyddiadau ar-lein ar gyfer plant ysgol ledled Cymru.

Ali Abdi - winner of the Professional Services Rising Star Celebrating Excellence award.

Ali Abdi, rheolwr Partneriaethau y Porth Cymunedol wedi ennill gwobr Seren Newydd.

10 Mawrth 2022

Cyhoeddwyd enillwyr Gwobrau Dathlu Rhagoriaeth 2022 mewn seremoni wyneb yn wyneb ar 3 Mawrth.

Myfyrwyr Caerdydd yn anelu’n uchel gydag Admiral

9 Mawrth 2022

Bydd y cynllun yn cael ei gynnal unwaith eto yn 2022