Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil cysgu

Ymchwilydd benywaidd yn rhoi electrodau EEG ar ben cyfranogwr gwrywaidd.
Electrodau EEG yn cael eu rhoi ar ben cyfranogwr cyn astudiaeth cysgu dros nos.

Mae’r ymchwil yn ein labordai cysgu yn canolbwyntio ar swyddogaeth yr ymennydd cysgu gan ddefnyddio dull delweddu amlfodd.

Mae'r dull hwn yn cynnwys delweddu atseiniol magnetig gweithredol (fMRI), ffisioleg serebro-fasgwlaidd a thechnegau gwybyddol.

Mae cwsg yn hanfodol ar gyfer iechyd a gwybyddiaeth. Mae ein labordy yn datblygu ffyrdd o drin cwsg (a elwir yn beirianneg cysgu) er mwyn manteisio i'r eithaf ar ei eiddo buddiol.

Rydym yn gweithio ar ffyrdd i wella'r cof, diarfogi emosiynau negyddol ac ymladd yn erbyn dirywiad gwybyddol drwy heneiddio. Darganfyddwch fwy am ein labordai cwsg.

Gallwch hefyd ymweld â'n tudalen labordy Cwsg Niwrowyddoniaeth a Seicoleg (NaPS) i gael rhagor o wybodaeth am ein hymchwil a'n prosiectau parhaus.

Pobl

Mae ein prif ymchwilydd, yr Athro Penny Lewis, yn awdur ar nifer o gyhoeddiadau academaidd, wedi rhoi sgwrs TEDx, wedi ysgrifennu llyfr Gwyddoniaeth Boblogaidd ar gysguac wedi golygu detholiad o straeon cysgu.

Yr Athro Penny (Penelope) Lewis

Yr Athro Penny (Penelope) Lewis

Professor

Email
lewisp8@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0467
Dr Matthias Gruber

Dr Matthias Gruber

Principal Research Fellow

Email
gruberm@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0079
Dr Chen Song

Dr Chen Song

COFUND Fellow

Email
songc5@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 8910

Staff ymchwil

Myfyrwyr ymchwil

Tamás Földes

Research student

Email
foldesta@caerdydd.ac.uk
greco, viviana

Viviana Greco

Research student

Email
grecov@caerdydd.ac.uk
Profile picture of Simon Leclerc

Simon Leclerc

Research student

Email
leclercs@caerdydd.ac.uk
alt

Jay Lord

Research student

Email
lordj1@caerdydd.ac.uk
No profile image

Megan Wadon

Research student

Email
wadonm@caerdydd.ac.uk

Cyfleusterau

Adeiladwyd ar gyfer arsylwadau ac astudiaethau cwsg.

Mae gennym bum ystafell wely cysgu, tair ohonynt wedi'u neilltuo ar gyfer astudiaethau gwybyddol mewn rheolyddion iach, ac mae dwy ohonynt wedi'u neilltuo ar gyfer ymchwil glinigol.

Dau ddarn o Offer cynnyrch ymennydd EEG
Offer cynnyrch ymennydd EEG

Mae'r labordy cysgu gwybyddol yn debyg i westy. Mae gan yr ystafelloedd welyau dwbl, carped cyfforddus, ac maent wedi’u hinswleiddio’n dda rhag sŵn. Mae pob ystafell wely yn labordy profi gwybyddol hefyd fel bod y rhai sy’n cymryd rhan yn gallu ymgymryd â thasgau’n gyfforddus cyn cysgu ac yn syth ar ôl deffro.

Mae’r dechnoleg EEG ddiweddaraf gan Brain Products yn ein labordai cwsg, a gall ein cyfleusterau presennol fesur hyd at 64 o sianeli ar un adeg. Mae hyn yn cynnwys:

3 x Brain Amp Mr Plus
1 x Brain Amp Mr Plus
1 x Brain Amp eXg.

Lleolir ystafell reoli wrth ymyl y tair ystafell wely i ddefnyddio technoleg EEG ac i alluogi ymchwilwyr i oruchwylio dros nos.

Rydym yn hyrwyddo dull aml-foddol o ddeall problemau ymchwil, felly defnyddiwn EEG ar yr un pryd â thechnegau eraill fel fMRI. Rydym yn cynnal astudiaethau cwsg clinigol hefyd yn y Ganolfan yn ein huned ymchwil glinigol.

Cyfranogwr benywaidd yn gwneud tasg cyfrifiadur mewn ystafell wely lab cwsg
Cyfranogwr yn ymgymryd â phrofi gwybyddol mewn ystafell wely labordy cwsg.

Uchafbwyntiau cyfryngau

Nodweddion a sgyrsiau

Llyfrau

Blogiau

 • Blog 'ERCcOMICS' yn cynnwys y prosiect a ariennir gan ERC SolutionSleep ar gwsg a chreadigrwydd

Cyfweliadau Radio

Newyddion a chylchgronau

Cynfyfyrwyr ymchwil cysgu

Myfyrwyr PhD blaenorol

 • Martyna Rakowska - Cwblhaodd PhD mewn plastigrwydd ymennydd ac ymddygiadol hirdymor o ganlyniad i Dargedu Ailysgogiad o’r Cof.
 • Holly Kings - Cwblhaodd PhD mewn plastigrwydd ymennydd o ganlyniad i achos hirdymor o ysgogiad clywedol â dolen gaeedig
 • Mahmoud Eid Abdelhafez Abdellahi - Cwblhaodd PhD ar geisio canfod achosion o ailchwarae mewn cwsg gan ddefnyddio dosbarthwyr EEG.
 • Jules Schneider - Cwblhaodd PhD ar botensial ysgogiad clywedol â dolen gaeedig i wella osgiliadau cysgu a chyfnerthu’r cof dros nos
 • Hikaru Tsujimura - Gwnaeth PhD yn archwilio effaith cwsg ar gyffredinoli cynrychioliadau'r wyneb a chystadleuaeth rhwng hunaniaethau gwahanol
 • Isabel Hutchison – Gwnaeth PhD ar effaith ysgogi cerrynt uniongyrchol ar gwsg a cof
 • Nora Hennies – Gwnaeth PhD ar effaith cysgu ar ffurfio atgofion semantig newydd
 • James Cousins – Gwnaeth PhD ar effaith sbarduno ailchwarae yn ystod cwsg ar ôl cyfnerthu cof dros nos
 • Scott Cairney – Gwnaeth PhD ar gwsg a chof emosiynol a bellach yn ôl-raddedig ym Mhrifysgol Efrog
 • Tia Tsimpanouli - Gwnaeth PhD ar gwsg, cof emosiynol ac iselder.

Staff ôl-ddoethurol blaenorol

 • Simon Durrant: Gwnaeth ôl-ddoethuriaeth 3 mlynedd yn y labordy a bellach yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Lincoln
 • Jakke Tamminen: Gwnaeth ôl-ddoethuriaeth blwyddyn yn y labordy a bellach yn ôl-raddedig yn Royal Holloway
Ystafell wely labordy cwsg yn y nos, gwely a lamp
Un o'n ystafelloedd wely labodry cwsg yn y nos.