Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil cysgu

Ymchwilydd benywaidd yn rhoi electrodau EEG ar ben cyfranogwr gwrywaidd.
Electrodau EEG yn cael eu rhoi ar ben cyfranogwr cyn astudiaeth cysgu dros nos.

Mae’r ymchwil yn ein labordai cysgu yn canolbwyntio ar swyddogaeth yr ymennydd cysgu gan ddefnyddio dull delweddu amlfodd.

Mae'r dull hwn yn cynnwys delweddu atseiniol magnetig gweithredol (fMRI), ffisioleg serebro-fasgwlaidd a thechnegau gwybyddol.

Mae cwsg yn hanfodol ar gyfer iechyd a gwybyddiaeth. Mae ein labordy yn datblygu ffyrdd o drin cwsg (a elwir yn beirianneg cysgu) er mwyn manteisio i'r eithaf ar ei eiddo buddiol.

Rydym yn gweithio ar ffyrdd i wella'r cof, diarfogi emosiynau negyddol ac ymladd yn erbyn dirywiad gwybyddol drwy heneiddio. Darganfyddwch fwy am ein labordai cwsg.

Gallwch hefyd ymweld â'n tudalen labordy Cwsg Niwrowyddoniaeth a Seicoleg (NaPS) i gael rhagor o wybodaeth am ein hymchwil a'n prosiectau parhaus.

Pobl

Mae ein prif ymchwilydd, yr Athro Penny Lewis, yn awdur ar nifer o gyhoeddiadau academaidd, wedi rhoi sgwrs TEDx, wedi ysgrifennu llyfr Gwyddoniaeth Boblogaidd ar gysguac wedi golygu detholiad o straeon cysgu.

Yr Athro Penny (Penelope) Lewis

Yr Athro Penny (Penelope) Lewis

Professor

Email
lewisp8@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0467
Dr Matthias Gruber

Dr Matthias Gruber

Senior Research Fellow

Email
gruberm@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0079
Dr Chen Song

Dr Chen Song

COFUND Fellow

Email
songc5@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 8910

Staff ymchwil

Miguel Navarrete

Miguel Navarrete

Research Associate

Email
navarretem@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0365
Sofia Pereira

Sofia Pereira

Research Associate

Email
pereiras@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 208 70365

Myfyrwyr ymchwil

Imo

Imogen Birch

Research student

Email
birchi@caerdydd.ac.uk
Holly

Holly Kings

Research student

Email
kingsho@caerdydd.ac.uk
Koopman

Anne Koopman

Research student

Email
koopmanac@caerdydd.ac.uk

Uchafbwyntiau cyfryngau

Nodweddion a sgyrsiau

Llyfrau

Blogiau

  • Blog 'ERCcOMICS' yn cynnwys y prosiect a ariennir gan ERC SolutionSleep ar gwsg a chreadigrwydd

Cyfweliadau Radio

Newyddion a chylchgronau

Cynfyfyrwyr ymchwil cysgu

Myfyrwyr PhD blaenorol

  • Hikaru Tsujimura - Gwnaeth PhD yn archwilio effaith cwsg ar gyffredinoli cynrychioliadau'r wyneb a chystadleuaeth rhwng hunaniaethau gwahanol
  • Isabel Hutchison – Gwnaeth PhD ar effaith ysgogi cerrynt uniongyrchol ar gwsg a cof
  • Nora Hennies – Gwnaeth PhD ar effaith cysgu ar ffurfio atgofion semantig newydd
  • James Cousins – Gwnaeth PhD ar effaith sbarduno ailchwarae yn ystod cwsg ar ôl cyfnerthu cof dros nos
  • Scott Cairney – Gwnaeth PhD ar gwsg a chof emosiynol a bellach yn ôl-raddedig ym Mhrifysgol Efrog
  • Tia Tsimpanouli - Gwnaeth PhD ar gwsg, cof emosiynol ac iselder.

Staff ôl-ddoethurol blaenorol

  • Simon Durrant: Gwnaeth ôl-ddoethuriaeth 3 mlynedd yn y labordy a bellach yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Lincoln
  • Jakke Tamminen: Gwnaeth ôl-ddoethuriaeth blwyddyn yn y labordy a bellach yn ôl-raddedig yn Royal Holloway
Cyfranogwr benywaidd yn gwneud tasg cyfrifiadur mewn ystafell wely lab cwsg
Cyfranogwr yn ymgymryd â phrofi gwybyddol mewn ystafell wely labordy cwsg.