Ewch i’r prif gynnwys

Dulliau ysgogi yn nwfn yr ymennydd anymwthiol

a researcher places a brain stimulation coil on the head of a male participant. The brain image is displayed on a computer screen in the background.
We have four laboratories dedicated to state-of-the-art brain stimulation research technology.

Rydym yn datblygu amrywiaeth o ddulliau ysgogi ymennydd anymwthiol.

Defnyddiwn amrywiaeth o ddulliau symbylu’r ymennydd (TMS a tES) i astudio canfyddiad, sylw ac uwch wybyddiaeth.

Rydym hefyd yn gweithio i wella a mireinio’r dulliau hyn, ar wahân ac ar y cyd â thechnegau delweddu’r ymennydd, gan gynnwys fMRI cydamserol, sbectrosgopi atseinio magnetig (MRS) a MEG.

Er enghraifft, mae ein gwaith diweddar wedi datgelu sut y gall ysgogiad byrstio theta barhaus o’r cortecs gweledol dynol godi lefel y niwrodrosglwyddwr ataliol, GABA.

Rydym hefyd wedi datblygu technoleg shim goddefol sydd bron yn dileu un arteffact mawr o TMS-fMRI cydamserol.