Ewch i’r prif gynnwys

Themâu

Nod ein hymchwil yw cael effaith uniongyrchol ar ddeall iechyd a lles dynol, gan gynnwys newidiadau i'r ymennydd sy'n arwain at wybyddiaeth ac iechyd meddwl anhrefnus.

A clinician and patient in a clinical consultation

Niwroddelweddu clinigol

Rydym ni'n hyrwyddo dealltwriaeth o fecanweithiau anhwylderau ymennydd, gan werthuso protocolau ar gyfer monitro clefydau a mwy.

A girl engages in a cognitive testing task on a computer

Niwrowyddoniaeth wybyddol

Rydym yn defnyddio cyfuniad o seicoffiseg, modelu cyfrifiadurol a delweddu ymennydd amlfodd i ddeall sylfeini biolegol galluoedd gwybyddol allweddol.

Electroencephalography

Electroffisioleg gwybyddol

Mae ein hymchwil yn archwilio'r ffyrdd y mae adferiad episodig yn cael ei gyfyngu, ei gyfarwyddo a’i reoli.

A researcher monitors a patient undergoing an MRI scan

Delweddu atseiniol magnetig gweithredol

Rydym yn defnyddio’r dechneg hon i fapio ystod eang o swyddogaethau ymennydd mewn ymchwil sylfaenol a chlinigol niwrowyddoniaeth.

A researcher monitors a participant who is sitting in the MEG scanner

Mapio gweithgarwch trydanol yr ymennydd

Rydym yn defnyddio osgiliadau cortigol i nodi’r swyddogaeth wybyddol mewn iechyd a chlefydau fel epilepsi, sgitsoffrenia ac Alzheimer’s.

A patient undertakes an MRI scan

Delweddu microstrwythurol

Rydym yn defnyddio cyferbyniadau delweddu lluosog i fesur gwahanol agweddau o fater gwyn.

A researcher applies brain stimulation to a participants head

Dulliau ysgogi yn nwfn yr ymennydd anymwthiol

Dysgwch am y technegau rydym yn eu defnyddio i astudio canfyddiad, sylw a gwybyddiaeth uwch.

Male participant sleeping in sleep lab bed

Ymchwil cysgu

Rydym yn gweithio ar ffyrdd i wella'r cof, diarfogi emosiynau negyddol ac ymladd yn erbyn dirywiad gwybyddol drwy heneiddio.