Ewch i’r prif gynnwys

Themâu

Nod ein hymchwil yw cael effaith uniongyrchol ar ddeall iechyd a lles dynol, gan gynnwys newidiadau i'r ymennydd sy'n arwain at wybyddiaeth ac iechyd meddwl anhrefnus.

A clinician and patient in a clinical consultation

Niwroddelweddu clinigol

Rydym ni'n hyrwyddo dealltwriaeth o fecanweithiau anhwylderau ymennydd, gan werthuso protocolau ar gyfer monitro clefydau a mwy.

A girl engages in a cognitive testing task on a computer

Niwrowyddoniaeth wybyddol

Rydym yn defnyddio cyfuniad o seicoffiseg, modelu cyfrifiadurol a delweddu ymennydd amlfodd i ddeall sylfeini biolegol galluoedd gwybyddol allweddol.

a male researcher attached electrodes to a female participants head to prepare for a brain imaging study

Electroffisioleg gwybyddol

Mae ein hymchwil yn archwilio'r ffyrdd y mae adferiad episodig yn cael ei gyfyngu, ei gyfarwyddo a’i reoli.

A male MRI researcher applies a headpiece to the bedof the mri scanner in which a female participant lies

Delweddu atseiniol magnetig gweithredol

Rydym yn defnyddio’r dechneg hon i fapio ystod eang o swyddogaethau ymennydd mewn ymchwil sylfaenol a chlinigol niwrowyddoniaeth.

A female participant sits in a big white MEG scanner while a male researcher prepares the experiment

Mapio gweithgarwch trydanol yr ymennydd

Rydym yn defnyddio osgiliadau cortigol i nodi’r swyddogaeth wybyddol mewn iechyd a chlefydau fel epilepsi, sgitsoffrenia ac Alzheimer’s.

A male participant prepares to slide a female participant into the bore of a white mri scanner

Delweddu microstrwythurol

Rydym yn defnyddio cyferbyniadau delweddu lluosog i fesur gwahanol agweddau o fater gwyn.

a researcher places a brain stimulation coil on the head of a male participant. The brain image is displayed on a computer screen in the background.

Dulliau ysgogi yn nwfn yr ymennydd anymwthiol

Dysgwch am y technegau rydym yn eu defnyddio i astudio canfyddiad, sylw a gwybyddiaeth uwch.

Male participant sleeping in sleep lab bed

Ymchwil cysgu

Rydym yn gweithio ar ffyrdd i wella'r cof, diarfogi emosiynau negyddol ac ymladd yn erbyn dirywiad gwybyddol drwy heneiddio.