Ewch i’r prif gynnwys

CUBRIC yn ennill gwobr arall

20 Gorffennaf 2017

CUBRIC image

Mae Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd Prifysgol Caerdydd wedi diogelu gwobr arall, yng Ngwobrau Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru 2017 y tro hwn.

Cafodd y Ganolfan, a agorwyd gan y Frenhines yn 2016, Wobr Arbennig y Cadeirydd mewn seremoni â bron i 600 o aelodau cymuned adeiladu Cymru.

Cyflwynwyd y prosiect gan BAM, ynghyd â Phrifysgol Caerdydd, Grŵp IBI, Arup a Grŵp HLN.

Mae CUBRIC eisoes wedi ennill llu o wobrau gan gynnwys ‘Prosiect y Flwyddyn’ a ‘Dylunio drwy Arloesedd’ yng Ngwobrau RICS 2017. Enillodd hefyd wobr ar gyfer adeiladau gwyddoniaeth o bwys yng Ngwobrau S-Lab 2017.

CUBRIC award

Yn gynharach y mis hwn, roedd CUBRIC yn un o bedwar prosiect ar y rhestr fer ar gyfer Medal Aur Pensaernïaeth yr Eisteddfod Genedlaethol.

At hynny, roedd CUBRIC yn yr ail safle yng nghategori Adeiladau sy'n Ysbrydoli yng Ngwobrau Prifysgol The Guardian 2017.

Mae'r ganolfan yn arwain y byd o ran ymchwil i feysydd fel seicoleg, seiciatreg a niwrowyddoniaeth, ac yn gartref i gyfleusterau sganio MRI pwerus, cyfarpar ysgogi'r ymennydd, labordai cwsg, swyddfeydd modern, a mannau ymgynnull.

Rhannu’r stori hon

Our brain scanning facilities are located in the Cardiff University Brain Research Imaging Centre (CUBRIC).