Ewch i’r prif gynnwys

Electroffisioleg gwybyddol

Defnyddiwn electroenceffalogram (EEG) i ateb nifer o gwestiynau ynghylch gwybyddiaeth ymhlith gwirfoddolwyr iach a grwpiau o gleifion.

Un o’r prif feysydd y canolbwyntiwn arno yw cof cyfnodol, sef cofio digwyddiadau o hanes personol unigolion. Mae swm enfawr o wybodaeth wedi'i storio yn y cof ac mae sefyllfaoedd gwahanol yn ei wneud yn ofynnol i adalw dewisol a strategol o elfennau penodol o wybodaeth gyd-destunol sy'n berthnasol i'r dasg wrth law.

Mae ein hymchwil yn archwilio'r ffyrdd y mae adferiad episodig yn cael ei gyfyngu, ei gyfarwyddo a’i reoli. Mae EEG yn arbennig o ddefnyddiol yn hyn o beth gan fod datrysiad amserol amser real y dechneg yn caniatáu prosesau datgysylltu sy'n digwydd pan mae unigolyn yn paratoi i adfer gwybodaeth o’r cof, gan y rhai sy'n digwydd yn ystod ymgais adfer, a'r rhai sy'n digwydd ar ôl adfer.

Mae’r gwaith hwn hefyd wedi cymryd agwedd gwahaniaethau unigol ac archwilio'r ffactorau megis gallu cof gweithio.

Cyfuno EEG â dulliau fMRI

Rydym yn hyrwyddo dull aml-foddol o ddeall problemau ymchwil, felly defnyddir EEG ar yr un pryd â thechnegau eraill fel fMRI.

At hynny, mae gennym hefyd arbenigedd wrth gymhwyso technegau dadansoddi datblygedig i ddata EEG, er enghraifft, i adnabod patrymau EEG epileptig yn awtomatig.