Ewch i’r prif gynnwys

Delweddu microstrwythurol

A patient undertakes an MRI scan

Mae un o’n ffocysau allweddol ymchwil mewn delweddu microstrwythurol.

Rydyn ni’n defnyddio cyferbyniadau delweddu lluosog i fesur gwahanol agweddau ar fater gwyn, gan gynnwys tensor trylediad sylfaenol MRI (DT-MRI),  ‘uwch’ fodelu tryledol (ee CHARMED), ymlaciofetreg aml-gydran, trosglwyddiad magneteiddio meintiol a mapio rhagdueddiad meintiol.

Yn ychwanegol at yr hwb mewn signalau o sganwyr dynol 7T microstrwythur, mae gennym bartneriaeth strategol gyda Canolfan MRI Arbrofol y Brifysgol, gyda system dyrnu llorweddol 9.4T sy'n caniatáu i ni ddilysu mesuriadau microstrwythurol.

Rydym yn defnyddio cyferbynnu delweddu lluosog i fesur agweddau gwahanol o fater gwyn, gan gynnwys MRI tensor tryledol safonol (DT-MRI) a modelau 'uwch' o drylediad (ee CHARMED).

Four images of microstructural imaging: one with the title 'Fractional anisotopy' and DT-MRI; another which states 'Restricted volume fraction' and 'charmed'; the third states 'Myelin Water Fraction' and 'McDESPOT'; the fourth states 'Macromolecular Proton Fraction' and 'qMT'
We utilise multiple imaging contrasts to quantify different aspects of white matter, including standard diffusion tensor MRI (DT-MRI) and ‘advanced’ models of diffusion (eg CHARMED).

Yr hyn rydym yn gweithio arno

Mae rhai o'r materion rydyn ni'n ceisio eu datrys yn cynnwys:

Gwneud mesuriadau microstrwythurol yn gadarn

Mae yna elfennau dryslyd ar y gweill o gaffael drwy i ddehongli delweddau meintiol sydd wedi eu hesgeuluso yn y gorffennol. Rydym yn ymdrechu i leihau cymaint o ffynonellau o amrywiad a rhagfarn ag y bo modd.

Mae ein gwaith yn cynnwys optimeiddio protocolau caffael, cyn prosesu, echdynnu paramedr cadarn (swyddogaethau dosbarthiad tueddfryd a mynegeion scalar) a phiblinellau dadansoddiad cadarn ar lefelau sy'n seiliedig ar y rhwydwaith, llwybr a voxel.

Ffordd orau i nodweddu mater gwyn

Mae caffael delweddau cyferbyniad lluosog yn cymryd amser, ac mae cyd-ddibyniaeth yn y mesuriadau. Nod ein gwaith yw canfod y ffordd fwyaf effeithlon o ddal y nodweddion mwyaf amlwg o ficrostrwythur mater gwyn.

Gwahaniaethau unigol mewn meinwe microstrwythur

Rydyn ni'n ceisio penderfynu ar sut mae gwahaniaethau unigol mewn ymddygiad, gwybyddiaeth ac electroffisioleg yn ymwneud â gwahaniaethau unigol mewn meinwe microstrwythur

Mae gennym nifer o brosiectau yn cyfuno mesuriadau microstrwythurol gyda data profion gwybyddol a data magnetoenceffalograffi (MEG).

Deall prosesau clefyd

Rydym yn cymhwyso’r gamwt o fesuriadau microstrwythur mewn ystod eang o anhwylderau datblygiadol, niwrolegol a seiciatrig, gan gynnwys y rhai mewn perygl teuluol/genetig o anhwylderau.