Ewch i’r prif gynnwys

Uned glinigol a labordai cwsg

Gwyliwch fideo am y labordai cwsg yn y Ganolfan

Mae ein cyfleuster ymchwil glinigol (CRU) yn amgylchedd pwrpasol ar gyfer cleifion a gwirfoddolwyr sy'n cymryd rhan mewn ymchwil feddygol a threialon clinigol. Mae hyn yn cynnwys labordai yn canolbwyntio ar gwsg clinigol ac ar ymchwil cwsg.

Mae’r CRU yn galluogi ymchwil sy'n anelu at gyflymu trosi datblygiadau gwyddonol i fanteision gwirioneddol i gleifion.

Wedi'i adeiladu i safonau ysbyty

Mae'r Ganolfan yn cynnwys uned ymchwil glinigol (CRU) wedi'i adeiladu i safonau ysbyty mewn partneriaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (BIPCF).

Mae’r CRU yn integredig â labordy ymchwil glinigol delweddu atseiniol magnetig (MRI) (system Siemens 3T Prisma), labordy magnetoenceffalograffi (MEG) a labordy cwsg. Darganfyddwch mwy am ein hymchwil cwsg.

Mae cyd-leoli delweddu uwch a’r CRU yn galluogi astudiaethau cleifion a ffarmacoleg gael eu cyflawni, gan hyrwyddo astudiaethau ymchwil drosiadol a chlinigol mewn cydweithrediad â’r GIG, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru a'r diwydiant fferyllol.

Menyw yn gorwedd ar bwrdd ymgynghori wrth i ddyn gyffwrdd  â blaen eu braich gyda menig.
Mae ein huned ymchwil clinigol yn gartref i ystafell arsylwi, gorsaf nyrsys a dau labordy cwsg.

Cysylltiadau a rhwydweithiau TG y GIG

Mae tair ystafell ymgynghori ar gael – wedi'u trefnu o amgylch ystafell aros – ar gyfer ymweliadau clinigol ac archwilio. Mae'r rhain yn cynnwys cysylltiadau pwrpasol i rwydweithiau TG CVUHB, gan ganiatáu adalw nodiadau cleifion.

Wedi eu hadeiladu ar gyfer astudiaethau cwsg ac arsylwadau

Male participant sleeping in sleep lab bed

Mae'r labordy ymchwil cwsg yn cynnwys swît pedair ystafell wely gyda gwely dwbl a chyfleusterau ymolchi. Mae gan bob ystafell wely hefyd swyddogaethau fel labordy profi gwybyddol fel y gall cyfranogwyr gymryd rhan yn gyfforddus mewn tasgau cyn cysgu ac yn syth ar ôl deffro. Mae’r labordai cwsg yn meddu ar y dechnoleg EEG diweddaraf gan Brain Products, a gall ein trefniant presennol fesur hyd at 64 o sianeli ar un adeg. Mae hyn yn cynnwys 3 x Brain Amp Mr Plus, 1 x Brain Amp ExG MR, ac 1 x ExG Brain Amp ExG. Lleolir ystafell reoli wrth ymyl pedair ystafell wely, sydd wedi eu trefnu ar gyfer cais EEG ac arsylwi ymchwilydd dros nos. Rydym yn hyrwyddo dull aml-foddol o ddeall problemau ymchwil, felly defnyddiwn EEG ar yr un pryd â thechnegau eraill fel fMRI.

Mae'r labordy cwsg clinigol yn cynnwys swît arsylwi dwy ystafell wely gydag ystafell ymolchi a chawodydd, wedi eu dodrefnu i safon gyfforddus i annog ymlacio. Mae'r swît yn cynnwys gorsaf nyrsys i alluogi monitro agos o gyfranogwyr. Ategir hyn gan ystafell ar alwad dros nos ar gyfer meddyg. Mae ystafell driniaeth glinigol bellach yn cefnogi astudiaethau ffarmacoleg sy’n cael eu cyflawni yn MRI a MEG. Mae cyfleusterau a gweithdrefnau ar waith ar gyfer astudiaethau ffarmacoleg a threialon clinigol o IMPs (cynhyrchion meddyginiaethol ymyriadol).

Cyfleusterau gerllaw sy’n cefnogi astudiaethau clinigol

Mae labordai pellach ger astudiaethau cymorth clinigol CRU, gan gynnwys labordy ffisioleg sy’n ymgorffori sbectrosgopeg isgoch ymarferol, cyfleusterau labordy gwlyb ar gyfer prosesu samplau a labordai profi gwybyddol.