Ewch i’r prif gynnwys

sbarc | spark

Bydd yr adeilad, a ddyluniwyd gan benseiri arobryn Hawkins\Brown, yn gweithio gyda busnesau a'r gymdeithas i greu, treialu a meithrin mentrau newydd.

Bydd gan y Ganolfan Arloesedd gysylltiadau rhyngwladol, a bydd yn fan bywiog lle bydd entrepreneuriaid, arweinwyr busnes, cynghorwyr proffesiynol, academyddion a myfyrwyr yn gallu cydweithio.

Bydd adeilad sbarc yn cael ei adeiladu ar safle Heol Maendy fel rhan o’r Campws Arloesedd. Bydd yn gartref i ddau gyfleuster, y ddau yn gweithio gyda busnes a’r gymdeithas ehangach i wneud syniadau da yn realiti.

Mae’r dyluniad yn cynnwys caffis ac ardaloedd creadigol, mannau cyhoeddus agored a meysydd parcio.

Inside the new Innovation Centre

Cardiff Innovations@sbarc

Providing companies with the resources and support to encourage growth with confidence.

SPARK

Parc Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol

Ein cenhadaeth yw datblygu atebion arloesol i broblemau cymdeithasol drwy wneud gwaith ymchwil ar y cyd.

Yn fyr

  • Gwaith yn dechrau: 2018
  • Gwaith wedi'i gwblhau: I'w gadarnhau
  • Cost: £50m

Mae risg ac ansicrwydd yn rhan annatod o arloesedd. Mae'r Ganolfan Arloesedd yn lliniaru'r ddwy elfen drwy hyrwyddo ethos arloesedd cynhwysol a chydweithredol.

Yr Athro Kevin Morgan Athro Llywodraethu a Datblygu

Oes gennych chi ddiddordeb mewn symud eich busnes? Csylltwch:

Sally O'Connor