Ewch i’r prif gynnwys

sbarc|spark

Bydd yr adeilad, a ddyluniwyd gan benseiri arobryn Hawkins\Brown, yn gweithio gyda busnesau a'r gymdeithas i greu, treialu a meithrin mentrau newydd.

Bydd gan y Ganolfan Arloesedd gysylltiadau rhyngwladol, a bydd yn fan bywiog lle bydd entrepreneuriaid, arweinwyr busnes, cynghorwyr proffesiynol, academyddion a myfyrwyr yn gallu cydweithio.

Bydd yr adeilad yn amgylchedd deniadol ac ysgogol i annog meddwl yn greadigol y tu hwnt i'r cyffredin ac archwilio posibiliadau newydd.

Bydd yn cynnwys unedau masnachol a lle mewn labordai ar gyfer cwmnïau deillio a busnesau newydd. Bydd ei adnoddau hefyd yn cynnwys Ardal Ail-greu a chanolfan ddelweddu fydd yn eich helpu i gydweithio ag eraill i wireddu eich syniadau.

Elfen allweddol o sbarc yw'r gofod cymdeithasol, a'r gofod a rennir, i greu amgylchedd sy'n hybu creadigrwydd ac arloesedd, a chydweithio.

Porth at arloesedd

Bydd adeilad sbarc yn cael ei adeiladu ar safle Heol Maendy fel rhan o’r Campws Arloesedd. Bydd yn gartref i ddau gyfleuster, y ddau yn gweithio gyda busnes a’r gymdeithas ehangach i wneud syniadau da yn realiti.

Mae’r dyluniad yn cynnwys caffis ac ardaloedd creadigol, mannau cyhoeddus agored a meysydd parcio.

Rhagor o wybodaeth am weithio gyda ni

Inside the new Innovation Centre

Cardiff Innovations@sbarc

Providing companies with the resources and support to encourage growth with confidence.

SPARK

Parc Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol

Ein cenhadaeth yw datblygu atebion arloesol i broblemau cymdeithasol drwy wneud gwaith ymchwil ar y cyd.

Yn fyr

  • Gwaith yn dechrau: 2018
  • Gwaith wedi'i gwblhau: I'w gadarnhau
  • Cost: £50m

Mae risg ac ansicrwydd yn rhan annatod o arloesedd. Mae'r Ganolfan Arloesedd yn lliniaru'r ddwy elfen drwy hyrwyddo ethos arloesedd cynhwysol a chydweithredol.

Yr Athro Kevin Morgan Athro Llywodraethu a Datblygu

Oes gennych chi ddiddordeb mewn symud eich busnes? Csylltwch:

Sally O'Connor