Ewch i’r prif gynnwys

sbarc|spark

Yn gartref i bobl dalentog sy'n creu mentrau newydd, mae sbarc|spark yn cysylltu entrepreneuriaid ac arweinwyr y sector cyhoeddus ag ymchwilwyr a chynghorwyr proffesiynol o'r radd flaenaf.

Wedi'i adeiladu'n bwrpasol i ysgogi posibiliadau newydd, mae'r ganolfan yn cynnwys unedau masnachol, swyddfeydd a mannau cydweithio, labordai, gwelyau profi a mannau arddangos — lleoedd i gwrdd, cydweithio a chyd-greu.

Mae partneriaid yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector yn cydweithio gydag ymchwilwyr gwyddorau cymdeithasol ac arbenigwyr menter mewn dwy ganolfan flaenllaw yng 'Nghartref Arloesedd' Caerdydd a ddyluniwyd gan y penseiri blaenllaw Hawkins\ Brown.

Mae Cardiff Innovations, cartref y Brifysgol ar gyfer cwmnïau deilliannol a busnesau newydd, yn rhoi cymorth i gwmnïau dyfu gyda hyder.

People working on the balcony at spark looking over the blue sky and Cardiff
Credit: Will Scott

Datblygu atebion arloesol i broblemau cymdeithasol drwy wneud gwaith ymchwil ar y cyd.

Internal shot of spark looking down various floors with people working at a table
Credit: Will Scott

I gael rhagor o wybodaeth am fentrau yn sbarc|spark, cysylltwch â:

Cyfarwyddwr gweithrediadau, Sally O'Connor: oconnors@caerdydd.ac.uk

Rheolwr Gweithrediadau Arloesi, Rhys Pearce-Palmer: pearcer5@caerdydd.ac.uk

Parc Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol — Yr Athro Chris Taylor: taylorcm@caerdydd.ac.uk

https://youtu.be/8YS1t4MtHa8

An image of the spark staircase looking up as someone walks up to the offices

Cardiff Innovations@sbarc

Providing companies with the resources and support to encourage growth with confidence.

External photo of spark on a cloudy day

Parc Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol

Ein cenhadaeth yw datblygu atebion arloesol i broblemau cymdeithasol drwy wneud gwaith ymchwil ar y cyd.