Ewch i’r prif gynnwys

sbarc|spark

Mae sbarc|spark yn cysylltu ymchwilwyr gwyddorau cymdeithasol, arweinwyr y sector cyhoeddus, entrepreneuriaid a chynghorwyr proffesiynol i lunio ein dyfodol.

Mae partneriaid yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector yn cydweithio ag ymchwilwyr y gwyddorau cymdeithasol yn SPARK – Parc Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol – a chyda chwmnïau newydd a chwmnïau deilliedig yn Cardiff Innovations.

Wedi'i adeiladu'n bwrpasol i ysgogi posibiliadau newydd, mae'r ganolfan yn cynnwys unedau masnachol, swyddfeydd a mannau cydweithio, labordai, gwelyau profi a mannau arddangos — lleoedd i gwrdd, cydweithio a chyd-greu.

Internal shot of spark looking across the staircase at people working

Datblygu atebion arloesol i broblemau cymdeithasol drwy wneud gwaith ymchwil ar y cyd.

Two people working in spark

Rhoi cefnogaeth i gwmnïau dyfu gyda hyder.

I gael rhagor o wybodaeth am ymchwil gwyddorau cymdeithasol yn sbarc|spark, cysylltwch â: spark@caerdydd.ac.uk

I gael gwybodaeth am fenter, busnesau newydd a chwmnïau deilliedig, cysylltwch â sbarcinnovations@caerdydd.ac.uk

An image of the spark staircase looking up as someone walks up to the offices

Cardiff Innovations

Providing companies with the resources and support to encourage growth with confidence.

External photo of spark on a cloudy day

Parc Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol

Ein cenhadaeth yw datblygu atebion arloesol i broblemau cymdeithasol drwy wneud gwaith ymchwil ar y cyd.