Ewch i’r prif gynnwys

Gwybodaeth

Rydym yn cynnal ein gwaith uwchraddio mwyaf ar y campws ers cenhedlaeth –buddsoddiad o £600m yn ein dyfodol.

Rydym yn creu Campws Arloesedd £300m, gwario £260m ar ein haddysgu, dysgu a phrofiad y myfyrwyr a buddsoddi £40m mewn mentrau i sbarduno twf yn yr economi a’r sector diwydiannol.

Bydd y gwaith uwchraddio yn trawsnewid y campws ar gyfer y 21ain ganrif.

Buddsoddiad Campws Arloesedd

Mae’r prosiect £300m o drawsnewid hen iard rheilffordd segur i fan ymchwil arloesol wedi cychwyn eisoes, gyda dau gyfleuster wedi agor a gwaith yn dechrau ar ddau adeilad arall.

Cam cyntaf y Campws Arloesedd oedd cwblhau Adeilad Hadyn Ellis a’r Ganolfan Ymchwil Delweddu’r Ymennydd Prifysgol Caerdydd (CUBRIC)

Bydd y cam diweddaraf £135m yn gweld dau ganolfan rhagoriaeth newydd yn agor, sbarc a’r Cyfleuster Ymchwil Drosiadol. Mae’r canolfannau fod agor yn 2019.

Trawsnewid ein mannau dysgu i fyfyrwyr

Rydym yn gwario £260m ar ein haddysgu, dysgu a phrofiad myfyrwyr, er mwyn gwella cyfleusterau presennol a datblygu rhai newydd.

Bydd gwaith adeiladu yn dechrau eleni (2017) ar ein Canolfan Bywyd y Myfyrwyr newydd £50m, gyda’r cyfleuster i fod wedi’i gwblhau erbyn blwyddyn academaidd 2019/20.

Rydym hefyd wedi dechrau’r broses tendr ar gyfer:

  • Cartref newydd ar y cyd ar gyfer yr Ysgol Mathemateg a’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg. Y nod yw creu canolfan rhagoriaeth 10,0002 m² a fydd yn darparu dysgu ac ymchwil arloesol.
  • Preswylfa myfyrwyr newydd ar gyfer dros 700 o fyfyrwyr ar safle Talybont.

Fel rhan o’n rhaglen Trawsnewid Llyfrgelloedd, mae achos busnes yn cael ei ddatblygu ar gyfer llyfrgell newydd. Yn y cyfamser, rydym yn parhau i gyflwyno technoleg newydd ac rydym yn ail-lunio’r ffordd mae llyfrgelloedd yn gweithio i baratoi ar gyfer y cyfleuster newydd.