Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Addysgu Ôl-raddedigion

Mae'r fideo isod ar gael yn Saesneg yn unig.

https://www.youtube.com/watch?v=oGmJKrifqoU

Agorodd y Ganolfan Addysgu Ôl-raddedig, gwerth £13.5 miliwn, ei drysau yn hwyr yn 2014, ac mae’n rhan o Ysgol Busnes Caerdydd.

Yn fyr

  • Cwblhawyd: Medi 2014
  • Cost: £13.5m
  • Pensaer: Boyes Rees Architects
  • Contractwr: ISG

Mae gan y Ganolfan ddwy prif ddarlithfa (gyda chyfleusterau recordio darlithoedd), 12 ystafell addysgu/seminar hyblyg, dwy ystafell gyffredin ôl-raddedig, yr ystafell addysg weithredol llawn cyfarpar a hunangynhwysol ac ystafell masnach uwch-dechnoleg. Yr ystafell masnach, gyda llawr masnach 56 sedd, yw’r mwyaf yng Nghymru.

Mae gan yr adeilad atriwm canolog mawr gyda siop goffi ac ardal seddi yn berffaith ar gyfer cydweithio fel grŵp, rhwydweithio neu ymlacio rhwng darlithoedd.

Mae’r tu allan yn cynnwys cladin pum lliw gwrth-wlybaniaeth a melyngoch wedi’i bentyrru, yn ogystal â chysylltfuriau, brics bwff a drysau a ffenestri wedi’u taenu ag alwminiwm.

Dylunio cynaliadwy

Mae gan y datblygiad amrywiaeth o nodweddion dylunio pensaernïol gwyrdd gan gynnwys:

  • talwyneb ddwbl sy’n gweithredu fel sgrin acwstig ac yn caniatáu awyru naturiol
  • paneli ffotofoltäig sy’n darparu 10% o’r ynni
  • ardal to gwyrdd i gynorthwyo bioamrywiaeth.