Ewch i’r prif gynnwys

Gwobrau Arloesedd ac Effaith

Mae ein Gwobrau Arloesedd ac Effaith yn dathlu ein cydweithrediadau llwyddiannus a chysylltiadau gyda busnes.

HoI design

Bob blwyddyn rydym yn dathlu ein mentrau cydweithredol drwy ein Gwobrau Arloesedd ac Effaith. Caiff yr enillwyr eu dewis yn ofalus yn seiliedig ar eu harloesedd, effaith a'r gwerth sy'n cael ei ychwanegu drwy gydweithio.

Mae'r sefydliadau partner yn amrywio, o fusnesau mawr i gwmnïau bach, mentrau cymdeithasol, sefydliadau llywodraethol ac elusennau neu gyrff cyhoeddus, sy'n adlewyrchu'r amrywiaeth gwaith a phŵer partneriaethau.

Mae’r pandemig wedi ein harwain at ganslo ein Gwobrau Arloesedd ac Effaith yn 2020. Yn lle hynny rydym ni wedi dewis amlygu chwe phartneriaeth sydd wedi’u cydnabod yn enghreifftiau gwych o arloesedd a chydweithio, a chaiff eu llwyddiant ei arddangos yn ddigidol.

Prosiectau amlwg

Mae'r prosiectau'n amlygu gwaith y Brifysgol i gysylltu, cydweithio a chreu wrth iddi adeiladu campws #CartrefArloesedd i'r dyfodol i hybu llesiant yng Nghymru.

Gan amrywio ar draws y gwyddorau bywyd, busnes, y dyniaethau a llywodraeth ar lefelau rhyngwladol, cenedlaethol a lleol, mae’r partneriaethau hyn yn enghreifftio ein hymrwymiad i weithio gyda phob sector, ynghyd â’r effaith y gallwn ei chyflawni drwy weithio ar y cyd:

Event attendees

Arloesi busnes

Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth wedi galluogi cwmni ynni a gwasanaethau byd-eang i gyflwyno a chefnogi arloesedd.

MFL image

Arloesi addysg

Mae myfyrwyr yn partneru disgyblion i annog cymhelliant i ddysgu ieithoedd.

WW and Durannce innovation

Effaith Amgylcheddol

Rheoli dyfroedd croyw yn gynaliadwy.

DNA Molecules

Arloesi Gofal Iechyd

System newydd o fudd i gleifion HIV a TB yng Nghymru.

Borneo 1

Effaith ar bolisi

Mae'r bartneriaeth yn amddiffyn rhywogaethau sydd mewn perygl o Borneo.

Silhouette of child holding hands with adults

Effaith Gymdeithasol

Partneriaeth sy'n lleoli'r plant sy'n aros hiraf i gael eu mabwysiadu yng Nghymru.