Ewch i’r prif gynnwys

Prosiectau

Darlun Pensaer o ochr blaen Canolfan Bywyd y Myfyrwyr

Canolfan Bywyd y Myfyrwyr

We are investing £50M in our student experience by constructing an iconic building at the heart of the University, the Centre for Student Life.

Central square

Cartref newydd i'r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

Mae'r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant yn symud i leoliad newydd yng nghanol y ddinas ochr yn ochr â BBC Cymru Wales.

Inside the new Innovation Centre

Canolfan Arloesedd

Yn darparu'r adnoddau a'r gefnogaeth angenrheidiol i gwmnïau newydd i annog twf hyderus.

Llun y pensaer o'r atriwm tu mewn y Ganolfan Cymhwyso Ymchwil.

Cyfleuster Cymhwyso Ymchwil

Cartref i ddau sefydliad sydd ar flaen y gad: mae un ohonynt ar ddechrau taith sy'n torri tir newydd yn ei faes, tra bod y llall eisoes wedi ennill ei blwyf ac am dyfu ymhellach.

Gofod Trawsffurfio Dysgu 1

Rhaglen Mannau Dysgu Ffisegol

Rydym wedi dechrau rhaglen dreigl gwerth £40m, sy'n cynnwys gwaith sylweddol i drawsnewid mannau dysgu ac addysgu, ynghyd â gwelliannau i gelfi, gosodiadau, ffitiadau ac offer clyweledol.

Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd

Mae gan CUBRIC gyfleusterau sy'n unigryw yn Ewrop, ac mae'n arwain y gwaith o ddatblygu gwell triniaethau meddygol.

Adeilad Hadyn Ellis

This award-winning building brings together experts in conditions such as schizophrenia, Alzheimer's disease and stem cell cancer research for the first time.

Artist's impression of exterior of Cardiff Business School Postgraduate Teaching Centre

Canolfan Addysgu Ôl-raddedigion

Agorwyd y cyfleuster gwerth £13.5m ym mis Medi 2014, ac mae’n gartref i’r ystafell fasnach fwyaf o’i math yng Nghymru, ystafell Addysg Weithredol, darlithfeydd ac ystafelloedd addysgu a chyfredin.

Porth Talybont

Porth Talybont

Cwblhawyd y breswylfa myfyrwyr yn 2014, ac mae ardaloedd cymunedol mawr gydag amrywiaeth o gyfleusterau yn yr adeilad.