Ewch i’r prif gynnwys

Prosiectau

Canolfan Bywyd y Myfyrwyr

Canolfan Bywyd y Myfyrwyr

We are investing £50M in our student experience by constructing an iconic building at the heart of the University, the Centre for Student Life.

Cartref newydd i'r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

Cartref newydd i'r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

Mae'r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant yn symud i leoliad newydd yng nghanol y ddinas ochr yn ochr â BBC Cymru Wales.

sbarc | spark

sbarc | spark

Yn darparu'r adnoddau a'r gefnogaeth angenrheidiol i gwmnïau newydd i annog twf hyderus.

Hwb Cymhwyso Ymchwil

Hwb Cymhwyso Ymchwil

Cartref i ddau sefydliad sydd ar flaen y gad: mae un ohonynt ar ddechrau taith sy'n torri tir newydd yn ei faes, tra bod y llall eisoes wedi ennill ei blwyf ac am dyfu ymhellach.

Rhaglen Mannau Dysgu Ffisegol

Rhaglen Mannau Dysgu Ffisegol

Rydym wedi dechrau rhaglen dreigl gwerth £40m, sy'n cynnwys gwaith sylweddol i drawsnewid mannau dysgu ac addysgu, ynghyd â gwelliannau i gelfi, gosodiadau, ffitiadau ac offer clyweledol.

Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd

Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd

Mae gan CUBRIC gyfleusterau sy'n unigryw yn Ewrop, ac mae'n arwain y gwaith o ddatblygu gwell triniaethau meddygol.

Adeilad Hadyn Ellis

Adeilad Hadyn Ellis

This award-winning building brings together experts in conditions such as schizophrenia, Alzheimer's disease and stem cell cancer research for the first time.

Canolfan Addysgu Ôl-raddedigion

Canolfan Addysgu Ôl-raddedigion

Agorwyd y cyfleuster gwerth £13.5m ym mis Medi 2014, ac mae’n gartref i’r ystafell fasnach fwyaf o’i math yng Nghymru, ystafell Addysg Weithredol, darlithfeydd ac ystafelloedd addysgu a chyfredin.

Porth Talybont

Porth Talybont

Cwblhawyd y breswylfa myfyrwyr yn 2014, ac mae ardaloedd cymunedol mawr gydag amrywiaeth o gyfleusterau yn yr adeilad.

Abacws

Abacws

The new home of the School of Computer Science and Informatics and the School of Mathematics will support the growth of both disciplines and provide opportunities for greater collaboration and research.