Ewch i’r prif gynnwys

Prosiectau

Darlun Pensaer o ochr blaen Canolfan Bywyd y Myfyrwyr

Canolfan Bywyd y Myfyrwyr

We are investing £50M in our student experience by constructing an iconic building at the heart of the University, the Centre for Student Life.

Central square

Cartref newydd i'r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

Mae'r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant yn symud i leoliad newydd yng nghanol y ddinas ochr yn ochr â BBC Cymru Wales.

Inside the new Innovation Centre

Canolfan Arloesedd

Yn darparu'r adnoddau a'r gefnogaeth angenrheidiol i gwmnïau newydd i annog twf hyderus.

Llun y pensaer o'r atriwm tu mewn y Ganolfan Cymhwyso Ymchwil.

Cyfleuster Cymhwyso Ymchwil

Cartref i ddau sefydliad sydd ar flaen y gad: mae un ohonynt ar ddechrau taith sy'n torri tir newydd yn ei faes, tra bod y llall eisoes wedi ennill ei blwyf ac am dyfu ymhellach.

Gofod Trawsffurfio Dysgu 1

Rhaglen Mannau Dysgu Ffisegol

Rydym wedi dechrau rhaglen dreigl gwerth £40m, sy'n cynnwys gwaith sylweddol i drawsnewid mannau dysgu ac addysgu, ynghyd â gwelliannau i gelfi, gosodiadau, ffitiadau ac offer clyweledol.

Campws Arloesedd (Argraff y Penseiri)

Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd

Mae gan CUBRIC gyfleusterau sy'n unigryw yn Ewrop, ac mae'n arwain y gwaith o ddatblygu gwell triniaethau meddygol.

Campws Arloesedd (Argraff y Penseiri)

Adeilad Hadyn Ellis

Mae adeilad Hadyn Ellis yn dwyn ynghyd, am y tro cyntaf, arbenigwyr mewn cyflyrau fel sgitsoffrenia, clefyd Alzheimer ac ymchwil bôn-gell canser.

Artist's impression of exterior of Cardiff Business School Postgraduate Teaching Centre

Canolfan Addysgu Ôl-raddedigion

Agorwyd y cyfleuster gwerth £13.5m ym mis Medi 2014, ac mae’n gartref i’r ystafell fasnach fwyaf o’i math yng Nghymru, ystafell Addysg Weithredol, darlithfeydd ac ystafelloedd addysgu a chyfredin.

Porth Talybont

Porth Talybont

Cwblhawyd y breswylfa myfyrwyr yn 2014, ac mae ardaloedd cymunedol mawr gydag amrywiaeth o gyfleusterau yn yr adeilad.