Ewch i’r prif gynnwys

Prosiectau

Canolfan Bywyd y Myfyrwyr

Canolfan Bywyd y Myfyrwyr

We are investing £50M in our student experience by constructing an iconic building at the heart of the University, the Centre for Student Life.

Cartref newydd i'r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

Cartref newydd i'r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

Mae'r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant yn symud i leoliad newydd yng nghanol y ddinas ochr yn ochr â BBC Cymru Wales.

sbarc | spark

sbarc | spark

Yn darparu'r adnoddau a'r gefnogaeth angenrheidiol i gwmnïau newydd i annog twf hyderus.

Hwb Cymhwyso Ymchwil

Hwb Cymhwyso Ymchwil

Cartref i ddau sefydliad sydd ar flaen y gad: mae un ohonynt ar ddechrau taith sy'n torri tir newydd yn ei faes, tra bod y llall eisoes wedi ennill ei blwyf ac am dyfu ymhellach.

Rhaglen Mannau Dysgu Ffisegol

Rhaglen Mannau Dysgu Ffisegol

Rydym wedi dechrau rhaglen dreigl gwerth £40m, sy'n cynnwys gwaith sylweddol i drawsnewid mannau dysgu ac addysgu, ynghyd â gwelliannau i gelfi, gosodiadau, ffitiadau ac offer clyweledol.

Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd

Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd

Mae gan CUBRIC gyfleusterau sy'n unigryw yn Ewrop, ac mae'n arwain y gwaith o ddatblygu gwell triniaethau meddygol.

Adeilad Hadyn Ellis

Adeilad Hadyn Ellis

This award-winning building brings together experts in conditions such as schizophrenia, Alzheimer's disease and stem cell cancer research for the first time.

Canolfan Addysgu Ôl-raddedigion

Canolfan Addysgu Ôl-raddedigion

Agorwyd y cyfleuster gwerth £13.5m ym mis Medi 2014, ac mae’n gartref i’r ystafell fasnach fwyaf o’i math yng Nghymru, ystafell Addysg Weithredol, darlithfeydd ac ystafelloedd addysgu a chyfredin.

Porth Talybont

Porth Talybont

Cwblhawyd y breswylfa myfyrwyr yn 2014, ac mae ardaloedd cymunedol mawr gydag amrywiaeth o gyfleusterau yn yr adeilad.

Abacws

Abacws

Bydd cartref newydd yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg a'r Ysgol Mathemateg yn cefnogi twf y ddwy ddisgyblaeth ac yn cynnig cyfleoedd i wneud mwy o ymchwil a gwaith ar y cyd.