Ewch i’r prif gynnwys

Prosiectau

Abacws

Abacws

Bydd cartref newydd yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg a'r Ysgol Mathemateg yn cefnogi twf y ddwy ddisgyblaeth ac yn cynnig cyfleoedd i wneud mwy o ymchwil a gwaith ar y cyd.

Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd

Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd

Mae gan CUBRIC gyfleusterau sy'n unigryw yn Ewrop, ac mae'n arwain y gwaith o ddatblygu gwell triniaethau meddygol.

Canolfan Bywyd y Myfyrwyr

Canolfan Bywyd y Myfyrwyr

Rydym yn adeiladu adeilad eiconig i fyfyrwyr yng nghanol y Brifysgol, Canolfan Bywyd y Myfyrwyr.

Adeilad Hadyn Ellis

Adeilad Hadyn Ellis

This award-winning building brings together experts in conditions such as schizophrenia, Alzheimer's disease and stem cell cancer research for the first time.

Rhaglen Mannau Dysgu Ffisegol

Rhaglen Mannau Dysgu Ffisegol

Rydym wedi dechrau rhaglen dreigl gwerth £40m, sy'n cynnwys gwaith sylweddol i drawsnewid mannau dysgu ac addysgu, ynghyd â gwelliannau i gelfi, gosodiadau, ffitiadau ac offer clyweledol.

Canolfan Addysgu Ôl-raddedigion

Canolfan Addysgu Ôl-raddedigion

Agorwyd y cyfleuster gwerth £13.5m ym mis Medi 2014, ac mae’n gartref i’r ystafell fasnach fwyaf o’i math yng Nghymru, ystafell Addysg Weithredol, darlithfeydd ac ystafelloedd addysgu a chyfredin.

sbarc|spark

sbarc|spark

Yn darparu'r adnoddau a'r gefnogaeth angenrheidiol i gwmnïau newydd i annog twf hyderus.

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Bydd cartref newydd i Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd yn cefnogi twf ac yn darparu cyfleusterau pwrpasol ar gyfer mwy o addysg efelychu

Cartref newydd i'r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

Cartref newydd i'r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

Mae'r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant yn symud i leoliad newydd yng nghanol y ddinas ochr yn ochr â BBC Cymru Wales.

Porth Talybont

Porth Talybont

Cwblhawyd y breswylfa myfyrwyr yn 2014, ac mae ardaloedd cymunedol mawr gydag amrywiaeth o gyfleusterau yn yr adeilad.

Hwb Cymhwyso Ymchwil

Hwb Cymhwyso Ymchwil

Cartref i ddau sefydliad sydd ar flaen y gad: mae un ohonynt ar ddechrau taith sy'n torri tir newydd yn ei faes, tra bod y llall eisoes wedi ennill ei blwyf ac am dyfu ymhellach.