Ewch i’r prif gynnwys

Arloesoedd Caerdydd

Bydd Arloesoedd Caerdydd yn rhoi'r gefnogaeth sydd ei hangen ar ein partneriaid i wireddu syniadau gwych.

Bydd Arloesoedd Caerdydd yn gartref i bobl a chyfleusterau sy'n helpu defnyddio syniadau gwych i sbarduno twf ledled Cymru a thu hwnt. Wedi'i leoli yn adeilad sbarc I spark yng nghanol Campws Arloesi £300 miliwn y Brifysgol, dyma fydd canolbwynt meithrin a datblygu partneriaethau diwydiannol.

Mae Arloesedd Caerdydd yn ofod pwrpasol 17,500 troedfedd sgwâr ar draws 4 llawr, a bydd yn cynnwys gofod swyddfa y gellir ei roi ar osod rhwng 226 troedfedd sgwâr a 1163 troedfedd sgwâr, ardaloedd cyfarfod ffurfiol ac anffurfiol, cyfleusterau cynadledda o’r radd flaenaf, 4240 troedfedd sgwâr ar gyfer labordai gwlyb a mannau ar gyfer cynnal arddangosfeydd/cyflwyniadau ar y cyd gan gynnwys gofod cynadledda ar gyfer hyd at 200 o bobl.

Bydd y Ganolfan, sydd wedi'i lleoli ym Mharc Maendy yng nghanol Caerdydd, yn cynnwys amrywiaeth o gyfleusterau newydd a fydd yn galluogi arloesedd i ffynnu:

 • 17,500 troedfedd sgwâr o ofod swyddfa y gellir ei roi ar osod, gydag opsiynau rhwng 226 troedfedd sgwâr a 1163 troedfedd sgwâr
 • 4800 troedfedd sgwâr o ofod cyd-weithio
 • Ystafelloedd cyfarfod ffurfiol ac anffurfiol sy'n cynnwys cyfleusterau cynadledda o’r radd flaenaf
 • Mynediad at gynghorwyr proffesiynol ar y stryd fawr
 • Gofod cyd-weithio pwrpasol ar gyfer entrepreneuriaid sy’n fyfyrwyr/graddedigion
 • Mannau arddangos/cyflwyno ar y cyd
 • 4240 troedfedd sgwâr o labordai gwlyb (gan gynnwys siambrau mwg unigol ac a rennir)
 • Band eang cyflym
 • Caffi Llaeth a Siwgr
 • Desgiau gweithio hyblyg a mannau cydweithio
 • Derbynfa ganolog
 • Mannau cynadledda/digwyddiadau hyd at 200 o bobl
 • Mynediad ar gyfraddau cystadleuol at wasanaethau a chyfleusterau'r Brifysgol

Mae risg ac ansicrwydd yn rhan annatod o arloesedd. Mae'r Ganolfan Arloesedd yn lliniaru'r ddwy elfen drwy hyrwyddo ethos arloesedd cynhwysol a chydweithredol.

Yr Athro Kevin Morgan Athro Llywodraethu a Datblygu

Oes gennych chi ddiddordeb mewn symud eich busnes? Cysylltwch:

Rhys Pearce-Palmer

Rhys Pearce-Palmer

Innovation Operations Manager

Siarad Cymraeg
Email
pearcer5@caerdydd.ac.uk