Ewch i’r prif gynnwys

Ailddylunio Bute

Yn rhan o fuddsoddiad mawr, mae Prifysgol Caerdydd yn adnewyddu Adeilad Bute rhestredig Gradd II Ysgol Pensaernïaeth Cymru i ymgorffori ystod eang o gyfleusterau pwrpasol i fyfyrwyr a staff.

Bydd y rheini'n cynnwys: parth pwrpasol ar gyfer saernïo digidol, adleoli stiwdios gyda'i gilydd i wella amgylchedd a diwylliant y stiwdio, yn ogystal ag ychwanegu stiwdio hybrid a Labordy Byw; man ble gall y byd academaidd, cymunedau a diwydiannau weithio gyda'i gilydd.

Bydd ailddyluniad Bute hefyd yn ymgorffori man penodol i fyfyrwyr ôl-raddedig, gan gynnwys ystafelloedd wedi'u hadnewyddu ar gyfer cynnal symposia a chynadleddau, yn ogystal ag ardaloedd ymlacio fydd yn cefnogi gweithgareddau anffurfiol a chymdeithasol.

Mae'r Labordy Byw yn nodwedd allweddol o'r prosiect a fydd yn gwella effaith ein hymchwil rhyngddisgyblaethol. Bydd yn cynnwys cyfleuster ymroddedig gydag offer AV penigamp, y mae'n rhwydd cael mynediad iddo, ac ystafell arsylwi, a fydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer astudio, cyflwyniadau a gweithdai gyda chyfranogwyr allanol.