Ewch i’r prif gynnwys

Stiwdio Hybrid

Mae'r Stiwdio Hybrid yn rhywle delfrydol ar gyfer yr adolygiadau, y tiwtorialau a'r sgyrsiau sydd mor ganolog i addysgu a dysgu ym maes dylunio.

Mae gan y Stiwdio Hybrid ddigon o arwynebau ar gyfer arddangos syniadau, gan gynnwys yr offer sydd ei angen i roi cyflwyniadau digidol soffistigedig. Diolch i’r seilwaith addasadwy sydd bellach ar gael, ynghyd â’r driniaeth acwstig a roddwyd i’r waliau a’r nenfydau, gall tiwtorialau unigol a thiwtorialau grŵp bellach gael eu cyflwyno ar yr un pryd a gorgyffwrdd yn y stiwdio, sy’n galluogi gwahanol grwpiau blwyddyn i ddefnyddio’r stiwdio ar yr un pryd. Mae offer AV o ansawdd uchel, gweithfannau cyfforddus a phŵer ar gael drwyddi draw.

Lleoliad

Ystafell 2.20, Ail Lawr, Adeilad Bute

Cysylltu

Architecture operations