Ewch i’r prif gynnwys

Website homepage

Student studying in the library

Dy addysg, dy ffordd di

Gallwch deilwra eich profiad yn y brifysgol gyda dros 300 o gyrsiau i ddewis ohonynt, dewisiadau dysgu hyblyg a modiwlau ar-lein am ddim, yn ogystal â’r cyfle i astudio, gweithio neu wirfoddoli dramor.

Astudio gyda ni
A firefighter carrying equipment walks away from a fire engine toward a building. Ymchwil

Ein canlyniadau REF 2021

Dewch i brofi sut beth yw astudio a byw yng Nghaerdydd. Archwiliwch ein campws a'n dinas mae eich cwestiynau'n cael eu hateb gan ein staff a'n myfyrwyr.

A firefighter carrying equipment walks away from a fire engine toward a building. Ymchwil

Effaith ein hymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn gweithio ar draws disgyblaethau i fynd i'r afael â heriau o bwys sy'n wynebu cymdeithas, yr economi a'n hamgylchedd.

Roeddwn i’n siŵr am Gaerdydd o’r cychwyn cyntaf. Mae’n ddinas anhygoel, groesawgar a dim ond awr i ffwrdd o draethau gwych a harddwch Bannau Brycheiniog. Mae’r manteision yn amlwg.

Anastasia Richardson (MEng 2018)
Rhesymau dros garu Caerdydd
Anastasia Richardson
opening-quote closing-quote
Digwyddiadau

Graddio

Dathlwch lwyddiant ein myfyrwyr yng nghwmni cyfoedion, teulu a ffrindiau.

Digwyddiadau

Rhedwch Hanner Marathon Caerdydd dros #TeamCardiff

Rhedwch yn ôl traed y goreuon a chodi arian ar gyfer Hanner Marathon Caerdydd 2022.

Astudio

Astudio yn Gymraeg

Siaradwr Cymraeg? Mae hyd at 100 o'n cyrsiau - gan gynnwys Meddygaeth, y Gyfraith a Newyddiaduraeth - yn cynnig rhai neu bob un o'u modiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg.