Ewch i’r prif gynnwys

Website homepage

Man hiking in the Brecon Beacons

Gweledigaeth fyd-eang, calon Gymreig

Rydym yn cael effaith economaidd a chymdeithasol sylweddol ar Gymru a’r DU, yn cyfrannu i feysydd fel cyflogaeth, ymchwil, dysgu ac addysgu. Rydym yn ymdrechu i ddod â'r manteision hyn i'r byd.

Pwy ydym ni
Cardiff Bay Astudio

Rhesymau dros garu Caerdydd

Celf, diwylliant, chwaraeon, golygfeydd gwych – mae Caerdydd yn cynnig mwy na lle i astudio, mae hefyd yn lle gwych i fyw ynddo.

Cardiff Bay Ymchwil

Ymchwil ac arloesedd

Mae ein hymchwilwyr yn gweithio ar draws disgyblaethau i fynd i'r afael â heriau o bwys sy'n wynebu cymdeithas, yr economi a'n hamgylchedd.

Mae’r cymorth ariannol a gynigir gan Brifysgol Caerdydd ar gyfer astudiaethau ol-raddedig yn drawiadol. Ni fyddwn i wedi gallu gwneud fy ngradd Meistr hebddo.

Emmeline Reynish (MSc 2018)
Opsiynau ariannu i ôl-raddedigion
Emmeline quote
opening-quote closing-quote
Welsh dragon projected on Main Building Astudio

Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2023

Rydym wedi ein henwi’n Brifysgol y Flwyddyn yng Nghymru yn Good University Guide 2023 The Times a The Sunday Times.

Welsh dragon projected on Main Building Ymchwil

Rhedwch Hanner Marathon Caerdydd dros #TeamCardiff

Rhedwch yn ôl traed y goreuon a chodi arian ar gyfer ymchwil Prifysgol Caerdydd yn Hanner Marathon Caerdydd ddydd Sul 1 Hydref 2023.

Welsh dragon projected on Main Building Astudio

Profi bywyd Cymraeg Caerdydd

Mae'r Gymraeg yn ffynnu yng Nghaerdydd ac mae cymuned fywiog o fyfyrwyr sy’n siarad Cymraeg yn astudio a byw yn y ddinas.