Ewch i’r prif gynnwys

Website homepage

The Times Good University Guide 2023

Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2023

Rydym wedi ein henwi’n Brifysgol y Flwyddyn yng Nghymru yn Good University Guide 2023 The Times a The Sunday Times.

Rhagor o wybodaeth
Graduates in St David's Hall Astudio

Pam astudio cymhwyster israddedig gyda ni?

Chwe rheswm dros ein dewis ni ar gyfer eich gradd israddedig, o ragolygon gyrfaol arbennig i addysgu a arweinir gan ymchwil.

Graduates in St David's Hall Ymchwil

Rhagoriaeth ymchwil

Mae ein hymchwil wedi effeithio ar feysydd mor amrywiol ag iechyd meddwl, seiberddiogelwch, ynni adnewyddadwy, a'r gwasanaethau brys.

Roedd y campws mewn lleoliad perffaith gyda chysylltiadau trafnidiaeth gwych, mae'r adeiladau'n hyfryd, ac mae'r cyfleusterau sydd ar gael yma yn wych.

Zoe Petre (Gwyddorau Biofeddygol BSc), DU
Caru Caerdydd
Zoe
opening-quote closing-quote
Female scientist working in a lab Arloesedd

Ymchwil, arloesedd a menter

Rhagor o wybodaeth am pam fod arloesedd wrth galon ymchwil Prifysgol Caerdydd. Darllenwch ein blog.

Female scientist working in a lab Ymchwil

Grymuso pobl ifanc drwy addysg perthnasoedd a rhywioldeb

Mae'r Athro EJ Renold, o'n Hysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, yn gweithio gyda phobl ifanc i lunio sut mae perthnasoedd a rhywioldeb yn cael eu haddysgu yn ysgolion Cymru.

Female scientist working in a lab Astudio

Cyrsiau trosi

Symud eich newid gyrfa yn ei blaen yn gyflym, ehangu eich sgiliau a datblygu gwybodaeth mewn pwnc newydd trwy ein cyrsiau trosi.