Ewch i’r prif gynnwys

Website homepage

Gweledigaeth fyd-eang, calon Gymreig

Rydym yn cael effaith economaidd a chymdeithasol sylweddol ar Gymru a’r DU, yn cyfrannu i feysydd fel cyflogaeth, ymchwil, dysgu ac addysgu. Rydym yn ymdrechu i ddod â'r manteision hyn i'r byd.

Pwy ydym ni
Astudio

Gweminarau israddedig

Ymunwch â'n staff a'n myfyrwyr am y sesiynau ar-alw am fywyd israddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Ymchwil

Rhedwch Hanner Marathon Caerdydd dros #TeamCardiff

Rhedwch yn ôl traed y goreuon a chodi arian ar gyfer ymchwil Prifysgol Caerdydd yn Hanner Marathon Caerdydd ddydd Sul 6 Hydref 2024.

O roi cyngor ar fisâu a mewnfudo, i gynnig cludiant am ddim o’r maes awyr, mae myfyrwyr rhyngwladol yn bwysig i Brifysgol Caerdydd.

Thu Thao Nguyen (MSc 2021)
Profiad Thu Thao yng Nghaerdydd
Thu Thao Nguyen
opening-quote closing-quote
Astudio

Profi bywyd Cymraeg Caerdydd

Mae'r Gymraeg yn ffynnu yng Nghaerdydd ac mae cymuned fywiog o fyfyrwyr sy’n siarad Cymraeg yn astudio a byw yn y ddinas.

Cymuned

Porth Cymunedol

Ein cymysgedd cyfoethog o waith parhaus gyda thrigolion a busnesau Grangetown yn cynhyrchu canlyniadau go iawn ac yn cyflwyno cyfleoedd newydd.

Astudio

Cynllun gostyngiad

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2024/25.