Ewch i’r prif gynnwys

Website homepage

Love Grangetown

Cefnogi ein cymunedau

Rydym yn gweithio ochr yn ochr â'n cymunedau amrywiol yng Nghaerdydd a thu hwnt i adeiladu'n ôl yn decach o'r pandemig.

Rhagor o wybodaeth
Open Day Astudio

Diwrnodau Agored i Raddedigion

Bydd ein Diwrnodau Agored nesaf yn cael eu cynnal ddydd Gwener 30 Mehefin a dydd Sadwrn 1 Gorffennaf 2023.

Open Day Digwyddiadau

Eisteddfod yr Urdd

Bydd Eisteddfod yr Urdd 2023 yn cael ei chynnal yn Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin, rhwng 29 Mai a 3 Mehefin.

Yr hyn wnes i fwynhau fwyaf am fy astudiaethau, heb os ac oni bai, oedd y gallu i astudio rhywfaint trwy gyfrwng y Gymraeg. Mwynheais fanteisio ar bob cyfle a gynigiwyd i mi i ymhel â, ac astudio, drwy’r Gymraeg.

Emily (BSc 2022)
Astudio yn Gymraeg
Emily Pemberton
opening-quote closing-quote
Ymchwil

Effaith ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn gweithio ar draws disgyblaethau i fynd i'r afael â heriau o bwys sy'n wynebu cymdeithas, yr economi a'n hamgylchedd.

Cyn-fyfyrwyr

Cysylltiad Caerdydd

Cysylltwch, tyfwch eich rhwydwaith proffesiynol, a chefnogwch fyfyrwyr a chynfyfyrwyr eraill. Cysylltu Caerdydd yw’r lle i ddod o hyd i gyfleoedd newydd a manteisio ar gymuned fyd-eang cynfyfyrwyr Caerdydd.

Blog

Cwrdd â’n blogwyr myfyrwyr

Hoffech chi gael gwybod rhagor am fywyd ym Mhrifysgol Caerdydd? Mae ein myfyrwyr sy’n ysgrifennu blogiau yn cofnodi eu profiadau ac yn fodlon ateb eich cwestiynau.