Ewch i’r prif gynnwys

Website homepage

Diwrnod Agored i Israddedig

Dysgwch am fyw ac astudio yng Nghaerdydd yn ein digwyddiadau ar 5 Gorffennaf ac 6 Gorffennaf 2024.

Archebwch eich lle
Astudio

Pam astudio cymhwyster ôl-raddedig gyda ni?

O ymchwil o’r radd flaenaf ac addysgu ardderchog i ragolygon gyrfa arbennig, dyma pam y dylech chi ddewis Prifysgol Caerdydd ar gyfer eich gradd ôl-raddedig.

Digwyddiadau

Graddio 2024

Cynhelir dathliadau rhwng 15 a 19 Gorffennaf, pan fyddwn yn nodi llwyddiannau ein graddedigion yng nghwmni eu cyfoedion, ffrindiau, teulu a staff. Dysgwch fwy am drefniadau Graddio eleni.

O roi cyngor ar fisâu a mewnfudo, i gynnig cludiant am ddim o’r maes awyr, mae myfyrwyr rhyngwladol yn bwysig i Brifysgol Caerdydd.

Thu Thao (MSc 2021)
Profiad Thu Thao yng Nghaerdydd
Thu Thao Nguyen
opening-quote closing-quote
Gwyliau Cymru Tafwyl Astudio

Profi bywyd Cymraeg Caerdydd

Mae'r Gymraeg yn ffynnu yng Nghaerdydd ac mae cymuned fywiog o fyfyrwyr sy’n siarad Cymraeg yn astudio a byw yn y ddinas.

Gwyliau Cymru Tafwyl Ymchwil

Effaith ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn gweithio ar draws disgyblaethau er mwyn ymgodymu â phrif heriau sy’n wynebu’r gymdeithas, yr economi ac ein hamgylchedd.

Gwyliau Cymru Tafwyl Cyn-fyfyrwyr

Gwobrau Cyn-fyfyrwyr 2024 nawr ar agor ar gyfer enwebiadau

Mae Gwobrau (tua)30 yn dathlu'r newid-gwneuthurwyr, arloeswyr a thorwyr rheolau yng nghymuned cyn-fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd.