Gyda champws dinesig deniadol mewn lleoliad godidog, rydym yn cynnig dewis aruthrol o raglenni gradd hyblyg, cyfleusterau gwych a llety sy’n gyfleus ei leoliad i fyfyrwyr.

Dod o hyd i’ch cwrs

Pori fesul: Pwnc | Ysgol | A-Y

Gofyn am brosbectws

Archebwch neu lwythwch i lawr gopi o’n prosbectws, llyfrynnau pwnc a chanllawiau eraill.

Clirio ac Addasu

Yn ystod y broses Clirio ac Addasu bydd gennym nifer o gyrsiau i'w cynnig i ymgeiswyr â chymwysterau da.

Diwrnodau Agored ac ymweliadau

Bydd ein Diwrnod Agored nesaf a gynhelir ddydd Sadwrn 16 Medi yn gyfle i chi fynd o gwmpas ein campws, cwrdd â’n myfyrwyr a’n staff, a gweld pam y dylech ddod yma i astudio.

Rhesymau dros garu Caerdydd

Prifddinas sy'n rhagori mewn celf, diwylliant a chwaraeon, mae yna nifer o resymau i garu Caerdydd, dyma ddeg ohonynt...

Gwneud cais

Rydym yn croesawu ceisiadau wrth bawb sydd yn dymuno astudio yn y Brifysgol.

Arian

Rhagor o wybodaeth am ba gefnogaeth ariannol sydd ar gael.

Cwrdd â’n myfyrwyr

Dysgwch mwy am fywyd ym Mhrifysgol Caerdydd o'r myfyrwyr eu hunain.

Ymgeiswyr o'r UE

I wybod mwy am sut gall benderfyniad y DU i adael yr Undeb Ewropeaidd effeithio ar ymgeiswyr a darpar fyfyrwyr o’r UE.