Gyda champws dinesig deniadol mewn lleoliad godidog, rydym yn cynnig dewis aruthrol o raglenni gradd hyblyg, cyfleusterau gwych a llety sy’n gyfleus ei leoliad i fyfyrwyr.

Dod o hyd i’ch cwrs

Pori fesul: Pwnc | Ysgol | A-Y

Gofyn am brosbectws

Archebwch neu lwythwch i lawr gopi o’n prosbectws, llyfrynnau pwnc a chanllawiau eraill.

Open Day

Diwrnodau Agored ac ymweliadau

Cofrestrwch i ymweld â ni yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf neu dewch ar Ymweliad Campws ar Ddydd Sadwrn 25 Tachwedd neu Ddydd Sadwrn 9 Rhagfyr.

Learning Support 2

Gwneud cais

Rydym yn croesawu ceisiadau wrth bawb sydd yn dymuno astudio yn y Brifysgol.

View of Cardiff Bay, with carousel and historic red-brick Pierhead Building in front of shining Millennium Centre

Rhesymau dros garu Caerdydd

Prifddinas sy'n rhagori mewn celf, diwylliant a chwaraeon, mae yna nifer o resymau i garu Caerdydd, dyma ddeg ohonynt...

Three students talking

Arian

Rhagor o wybodaeth am ba gefnogaeth ariannol sydd ar gael.

Tuition fees

Ffioedd dysgu

Symiau ffioedd dysgu ar gyfer myfyrwyr y DU/UE, rhyngwladol ac o'r ynysoedd

Students at a desk with a welcome sign in the background

Ymgeiswyr o'r UE

I wybod mwy am sut gall benderfyniad y DU i adael yr Undeb Ewropeaidd effeithio ar ymgeiswyr a darpar fyfyrwyr o’r UE.

Group of students walking through park

Cwrdd â’n myfyrwyr

Dysgwch mwy am fywyd ym Mhrifysgol Caerdydd o'r myfyrwyr eu hunain.