Gyda champws dinesig deniadol mewn lleoliad godidog, rydym yn cynnig dewis aruthrol o raglenni gradd hyblyg, cyfleusterau gwych a llety sy’n gyfleus ei leoliad i fyfyrwyr.

Dod o hyd i’ch cwrs

Pori fesul: Pwnc | Ysgol | A-Y

Gofyn am brosbectws

Archebwch neu lwythwch i lawr gopi o’n prosbectws, llyfrynnau pwnc a chanllawiau eraill.

Open Day

Diwrnodau Agored ac ymweliadau

Bydd ein Diwrnod Agored nesaf, a gynhelir ddydd Gwener 6 Gorffennaf 2018, yn rhoi’r cyfle i chi edrych o gwmpas ein campws a’r ddinas, cwrdd â'n staff a’n myfyrwyr, a chael blas go iawn ar sut beth yw astudio a byw yng Nghaerdydd.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Paratoi ar gyfer Addasu a Chlirio

A allai eich graddau fod yn uwch neu'n is na'r disgwyl? Yn ystod y broses Addasu a Chlirio bydd gennym nifer o gyrsiau i'w cynnig i ymgeiswyr â chymwysterau da.

View of Cardiff Bay, with carousel and historic red-brick Pierhead Building in front of shining Millennium Centre

Rhesymau dros garu Caerdydd

Prifddinas sy'n rhagori mewn celf, diwylliant a chwaraeon, mae yna nifer o resymau i garu Caerdydd, dyma ddeg ohonynt...

Three students talking

Arian

Rhagor o wybodaeth am ba gefnogaeth ariannol sydd ar gael.

Learning Support 2

Gwneud cais

Rydym yn croesawu ceisiadau wrth bawb sydd yn dymuno astudio yn y Brifysgol.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mae Cangen Caerdydd yn rhan hanfodol o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a datblygiad addysg cyfrwng Cymraeg yn y Brifysgol.

Group of students walking through park

Cwrdd â’n blogwyr myfyrwyr

Dysgwch mwy am fywyd ym Mhrifysgol Caerdydd o'r myfyrwyr eu hunain.