Ewch i’r prif gynnwys

Llwybrau Gradd

Rydym ni wedi datblygu nifer o lwybrau i'ch helpu i astudio am radd israddedig yn y Brifysgol.

Caiff pob llwybr ei addysgu'n rhan amser, fin nos ac ar benwythnosau mewn awyrgylch cyfeillgar a hamddenol. Gan amlaf, ni fydd angen i chi fod eisoes wedi ennill cymwysterau, a bydd digon o gymorth i ddatblygu eich sgiliau astudio.

Mae ein rhaglen llwybrau'n ddewis amgen i gymwysterau Safon Uwch a mynediad gan ei bod yn cael ei haddysgu a'i hasesu mewn ffyrdd tebyg i gyrsiau israddedig blwyddyn gyntaf. Mae hyn yn golygu y byddwch yn cael profiad ymarferol o astudio ar lefel gradd mewn amgylchedd addysg uwch bywiog.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr nad ydynt efallai wedi cael addysg ffurfiol ers sawl blwyddyn, a does dim angen unrhyw gymwysterau ffurfiol ar nifer o'n llwybrau.

Byddwn ni'n eich cynorthwyo i baratoi a chyflwyno eich cais gradd, ac yn eich helpu i baratoi at eich cyfweliad gradd pan ddaw'r amser.

Students discussing work in a lesson

Llwybr at radd mewn gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol

Dysgwch am wleidyddiaeth ddomestig a byd-eang, ynghyd â'r materion pwysig sy'n wynebu ein byd heddiw yn y llwybr poblogaidd hwn at radd israddedig.

Mature student working

Llwybr at radd mewn iaith a llenyddiaeth Saesneg ac athroniaeth

Dysgwch am y straeon rydym ni'n eu defnyddio i wneud synnwyr o fywyd a chael cyfle i symud ymlaen i astudio gradd israddedig.

Three Cardiff University graduates who took the Exploring the Past pathway programme.

Llwybr at radd mewn hanes, archaeoleg neu grefydd

Gwireddwch eich uchelgais i astudio hanes, hen hanes, archaeoleg neu grefydd ar lefel gradd.

Students in an IT room wearing headphones

Llwybr at radd mewn cyfieithu

Gall myfyrwyr sy'n cwblhau'r llwybr hwn yn llwyddiannus ac yna sy’n pasio'r cyfweliad gradd dilynol fynd i flwyddyn gyntaf o astudiaeth israddedig ym Mhrifysgol Caerdydd gyda hanner credydau'r flwyddyn honno wedi'u cwblhau.

Female student in a computer classroom.

Llwybr at radd mewn ieithoedd modern

Cewch astudio o fewn amserlen, fframwaith ac amgylchedd hyblyg, gan weithio at ddechrau ar radd israddedig.

Male and female students paying attention to a speaker

Llwybr at radd yn y gwyddorau cymdeithasol

Cofrestrwch ar gyrsiau sy'n rhan o'r llwybr hwn, ac os byddwch chi'n llwyddiannus, cewch drosglwyddo i radd israddedig lawn.

Pathway student

Llwybr at radd mewn rheoli busnes neu gyfrifeg

Mae ein llwybr yn ffordd boblogaidd i mewn i astudio yn Ysgol Busnes Caerdydd sy'n cael ei chydnabod yn eang fel un o’r ysgolion busnes a rheoli mwyaf blaenllaw yn y DU.

Man sitting on the floor of a library reading

Llwybr at radd mewn newyddiaduraeth, y cyfryngau neu astudiaethau diwylliannol

Os ydych chi wedi meddwl erioed am astudio newyddiaduraeth, y cyfryngau ac astudiaethau diwylliannol, bydd y llwybr hwn yn agor ac yn ymdrin â meysydd pwnc hynod ddifyr yn ymwneud â'r cyfryngau o'n cwmpas.

Healthcare students walking in a group

Llwybr at radd mewn gofal iechyd

Ar ôl astudio rhan amser bydd myfyrwyr llwyddiannus yn gallu gwneud cais i astudio gradd israddedig mewn nifer o feysydd gofal iechyd.

Ffarmacoleg Feddygol

Ffarmacoleg Feddygol

Mae’r llwybr yn ddelfrydol i fyfyrwyr sydd eisiau dilyn gyrfa mewn ymchwil biofeddygol.