Ewch i’r prif gynnwys

Central Square Library

Mae Llyfrgell Sgwâr Canolog yn cadw adnoddau ar gyfer yr Ysgol Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau a Diwylliant.

View Llyfrgell Sgwâr Canolog on Google Maps

Oriau agor

Bydd Llyfrgell Sgwâr Canolog ar agor am 10:00 ar Ddydd Mawrth 29 Ionawr oherwydd hyfforddiant a datblygu staff.
Bydd Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol a Llyfrgell Iechyd ar agor 24/7 (gwasanaethau staff am 10:00)
Llyfrgell Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre oriau agor arferol (gwasanaethau staff am 10:00)
Llyfrgell Archie Cochrane oriau agor arferol
Dydd Llun 08:45 - 18:00
Dydd Mawrth 08:45 - 18:00
Dydd Mercher 08:45 - 18:00
Dydd Iau 08:45 - 18:00
Dydd Gwener 08:45 - 18:00
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul Ar gau

Mae’r oriau agor hyn ar gyfer yr wythnos gyfredol. Gweld amseroedd agor ar gyfer 2018-19

Amdanom ni

Mae Llyfrgell y Sgwâr Canolog ar agor i fyfyrwyr o'r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant yn unig gan fod perchnogion yr adeilad wedi cyfyngu ar fynediad i’r adeilad. Gall myfyrwyr ofyn am eitemau o Lyfrgell y Sgwâr Canolog a'u casglu o unrhyw un o lyfrgelloedd y Brifysgol. Gall myfyrwyr hefyd drefnu i gasglu neu ddychwelyd llyfrau o unrhyw un o'n llyfrgelloedd yn y dderbynfa yn ystod oriau agor llyfrgelloedd (08:45 i 18:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener). Nid oes unrhyw gatiau wrth i chi fynd i mewn i'r adeilad ond mae rheolwyr mynediad ar y lifftiau ac o'r grisiau.

Mae Llyfrgell Sgwâr Canolog wedi'i leoli ar y llawr gwaelod, llawr mesanîn a llawr cyntaf yr adeilad.

Llawr gwaelodMannau astudio tawel, terfynell benthyca
Llawr mesanînCyfnodolion a DVDs. Bydd pob papur newydd a gyhoeddir yn y DU yn ogystal â'r Echo a'r Western Mail yn cael eu cadw yma am fis ar ôl eu cyhoeddi.
Llawr cyntafCasgliad monograff/llyfrau, terfynell benthyca, traethodau hir, desg ymholiadau a chyfrifiaduron mynediad agored

Mynediad

  • Mae yna doiledau hygyrch ar bob llawr o'r adeilad
  • Mae yna ramp i'r lifft sydd wedi'i leoliad i'r chwith o'r ddesg derbynfa

Llyfrgell Sgwâr Canolog

Email:
CentralSquareLiby@Cardiff.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2251 0928 / +44 (0)29 2251 0929
Twitter:
CentralSqLiby

Lleoliad Llyfrgell

Sgwâr Canolog
Caerdydd
CF10 1FS


Llyfrgellwyr pwnc

Andrew Blackmore

Llyfrgellydd Pwnc (Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol / Addysg Barhaus a Phroffesiynol)

Phil Davies

Llyfrgellydd Pwnc Cynorthwyol

Kate Wynne

Llyfrgellydd Pwnc Cynorthwyol