Ewch i’r prif gynnwys

Gweithgareddau

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Fish1

AquaWales

Minimising the impacts of the intensive aquaculture in the face of climate change.

duress2

Prosiect DURESS

Mae’r prosiect Amrywiaeth Afonydd Ucheldir ar gyfer Cynaliadwyedd Gwasanaethau Ecosystemau a ariennir gan NERC yn rhan o fenter fawr gan y Cyngor Ymchwil i asesu rôl bioamrywiaeth wrth ddarparu gwasanaethau ecosystem allweddol y mae cymdeithas yn dibynnu arnynt.

WaterFlowOrange

Mynediad at ddŵr daear yn ardaloedd trefol Affrica

Ar hyn o bryd, mae’r Sefydliad Ymchwil Dŵr yn cynnal cyfres o weithgareddau ynghylch mynediad at ddŵr daear yn ardaloedd trefol Affrica.

WaterDrop

GW4 Water Security Alliance

The GW4 Water Security Alliance brings together academics from the four GW4 institutions of the Universities of Bath, Bristol, Cardiff and Exeter to address the impact of global change on water to benefit people and ecosystems.

river1

MARS

Rheoli ecosystemau dyfrol ac adnoddau dŵr o dan straen lluosog (MARS).

A dry Namibian landscape

Dyfroedd Phoenix

Gweithio ar y cyd i ddod o hyd i ddŵr yng ngwlad sychaf Affrica o dan Anialwch Sahara.

Llun o'r awyr o Lyn Brianne

Plastigau: o'r ffynhonnell i'r sinc

Ymchwilio i ffynonellau, trosglwyddiadau a goblygiadau ecolegol llygredd plastig ar draws amgylcheddau dŵr ffres.

Chemistry Lab

SAFE

This project aims at creating a material to purify salty,contaminated water simply using gravity and sunlight.

WelshWaterLogo2

Welsh Water Resilience Study

This study identified emerging resilience challenges in the water sector to better inform Welsh Water’s strategy.

glasswater2

WISDOM

The WISDOM project integrated innovative technologies and services to improve efficiency in the water sector and induce changes in consumer behaviour.