Ewch i’r prif gynnwys

Ein hymateb i’r Coronafeirws (COVID-19)

Stock image of coronavirus

Mae ymchwilwyr Sefydliad Ymchwil y Brifysgol ym maes Imiwnedd Systemau (SIURI) wedi chwarae rôl amlwg mewn ymateb i’r coronafeirws (COVID-19).

Rydym wedi bod yn gweithio gyda chydweithwyr yn GIG Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru ac wedi chwarae rhan bwysig mewn cynlluniau ledled y DU o ran dilyniannu firysau a deall rôl y system imiwnedd yn ystod y coronafeirws (COVID-19), ymhlith ystod eang o weithgareddau ymchwil.

Deall y system imiwnedd yn ystod COVID-19

Fe wnaeth gwyddonwyr SIURI gyfraniad amlwg ym maes ymchwil am imiwnoleg sy'n gysylltiedig â choronafeirws COVID19. Fe wnaethant roi dealltwriaeth newydd o sut mae'r system imiwnedd yn gweithredu yn ystod haint SARS-CoV-2 ac ymchwilio i strategaethau therapiwtig newydd i fodiwleiddio'r ymateb imiwn mewn cleifion COVID difrifol. Ar ben hynny, fe wnaethant ddatblygu dyluniadau diagnosteg i ganfod a yw unigolion wedi cyflwyno ymatebion imiwn i SARS-CoV-2.

Ymchwilwyr o dan sylw

Dolenni ar gyfer y cyfryngau

Gweithgareddau ymchwil

Archwilio ymatebion imiwnedd mewn unigolion asymptomatig

Rydym yn cynnal Astudiaeth Graidd genedlaethol (mewn cydweithrediad â Nottingham a Chaergrawnt), gan gydlynu rhaglenni profi asymptomatig COVID-19 mewn lleoliadau prifysgol yn genedlaethol, gan gynnwys llinbibell qPCR Prifysgol Caerdydd, gan roi cipolwg ar imiwnedd a gaffaelwyd ar draws poblogaeth y myfyrwyr.

Ymchwilwyr o dan sylw - Andrew Westwell, Andy Godkin, Awen GallimoreTomasz Jurkowski

Astudio brechiadau COVID

Mae amddiffyn yr unigolion mwyaf agored i niwed yn flaenoriaeth allweddol i strategaeth frechu SARS-CoV-2. Rydym yn archwilio effaith brechu ar gelloedd T SARS-CoV-2-benodol ac ymatebion gwrthgyrff mewn cleifion canser, mewn cydweithrediad ag Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre a Banc Canser Cymru.

Ymchwilwyr o dan sylw - Awen Gallimore, Andrew Godkin, Mererid EvansAlison Parry-Jones.

Gydag Uned Ymchwil Arennol Cymru, rydym yn astudio ymatebion imiwnedd a ysgogir gan frechlynnau mewn cleifion dialysis arennol.

Ymchwilwyr o dan sylw - Argiris Asderakis, Stephen Jolles, Ian HumphreysSoma Meran.

Olrhain ac ymosod ar SARS-CoV-2

Rydym wedi gwneud cyfraniadau mawr i ymdrechion cenedlaethol, fel rhan o Gonsortiwm Genomeg y DU (COG-UK) COVID-19, gan olrhain SARS-CoV-2.

Rydym wedi cymryd rhan mewn ymdrechion lleol i sefydlu piblinell PCR Prifysgol Caerdydd ar gyfer profion asymptomatig ar ein staff a'n myfyrwyr, er mwyn helpu i ganfod heintiau SARS-CoV-2. Rydym hefyd wedi datblygu strategaethau ar gyfer rheoli haint SARS-CoV-2, gan ymchwilio i weld a ellir manteisio ar gegolch i reoli haint SARS-CoV-2.

Ymchwilwyr o dan sylw - Valerie O’Donnell, David Thomas, Richard Stanton a Thomas Connor.

Aml-forbidrwydd a rhagfynegi deilliannau

Y tu hwnt i imiwnoleg, mae ymchwilwyr SIURI wedi cael effaith sylweddol o ran deall sut mae clefydau a chyflyrau eraill, o’r term aml-forbidrwydd, yn effeithio ar ddifrifoldeb COVID-19. Rydym wedi ymchwilio i weld a allwn ragweld deilliannau clinigol COVID-19 gan fiofarcwyr cynnar.

Ymchwilwyr o dan sylw - Matthias Eberl, Jon Underwood, Stephen Jolles, Simon JonesIan Humphreys.

Delio â'r pandemig gwybodaeth

Gan weithio gydag ymchwilwyr ym Mhrifysgol Rhydychen, rydym wedi sefydlu system adolygu llenyddiaeth ar gyfer llenyddiaeth wyddonol COVID-19 sy'n gysylltiedig ag imiwnoleg.

Mae'r fenter, sy'n cael ei gyrru gan fyfyrwyr PhD a phostio wedi arwain at ddatblygu 'Adolygiadau Byw', sy'n galluogi diweddaru cyson i gadw i fyny â phwnc ymchwil COVID-19 sy'n newid yn barhaus.

Mae'r adolygiadau ar gael yng nghyfnodolyn mynediad agored newydd Gwasg Prifysgol Rhydychen (OUP), Imiwnoleg Agored Rhydychen.

Rhagor o wybodaeth

Stock image of person working on laptop

Lansiwyd 'adolygiadau byw' gan Gaerdydd a Rhydychen yn sgîl ymchwil COVID-19

Bydd fformat adolygu newydd yn crynhoi llenyddiaeth wyddonol allweddol o amgylch y feirws