Ewch i’r prif gynnwys

Astudio

Mae ein rhaglen PhD pedair blynedd mewn Imiwnedd Systemau wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd ymchwil rhagorol ac i hyfforddi imiwnolegwyr arbrofol, clinigol a damcaniaethol.

Rhaglen PhD

Rydym yn canolbwyntio ar hyfforddi cenhedlaeth newydd o ymchwilwyr rhyngddisgyblaethol medrus iawn i'w paratoi ar gyfer gofynion prosiectau 'data mawr' sy'n tyfu'n fwy poblogaidd, yn arbennig y rhai hynny sy'n defnyddio dulliau 'omics', setiau data mawr clinigol a modelu mathemategol.

Rydym yn recriwtio o broffil eang o ddisgyblaethau israddedig; o'r biolegol i'r gwyddorau cyfrifiadurol ac yn darparu hyfforddiant craidd mewn biostategau neu gwyddorau labordy o blith ein cyrsiau MSc, fel y bo'n briodol ar gyfer y myfyrwyr unigol. Mae mentoriaid yn cael eu neilltuo ar gyfer cwrs eu hastudiaethau fel rhan o strwythur cymorth rhagweithiol.

Dechreuodd y rhaglen PhD mewn Imiwnedd Systemau yn 2015 ac mae'n recriwtio tri myfyriwr ôl-raddedig y flwyddyn. Mae cyllid yn cael ei ddyfarnu i'r ymgeiswyr mwyaf cystadleuol ac yn talu tâl (cyfraddau cyngor ymchwil safonol), ffioedd (cyfradd cartref ar gyfer y DU a UE) a nwyddau traul.

Ymholiadau

Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch y Tîm Ymchwil Ôl-raddedig neu'r Cyfarwyddwr Ymchwil Ôl-raddedig:

Yr Athro Philip Taylor

Yr Athro Philip Taylor

Athro Imiwnoleg Drosiadol

Email
taylorpr@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 7328