Ewch i’r prif gynnwys

Amdanom ni

Rydym yn darparu amgylchedd ymchwil rhyngwladol cystadleuol sy'n annog mentora a chydweithrediad rhyngddisgyblaethol.

Poster arhosfan bws
Ymgyrch posteri arhosfan bws ar draws Caerdydd, Medi 2016

Mae'r system imiwnedd yn chwarae rhan allweddol mewn patholeg ac o ganlyniad therapi posibl a diagnosis o'r clefydau mwyaf difrifol a chronig sy'n effeithio cymdeithasau datblygedig a llai datblygedig.Mae'r clefydau yn cwmpasu heintiadau, canser a chyflyrau metabolig ac enynnol. Mae gwaith ymchwil ar fecanweithiau a sut i'w defnyddio er lles yn y clinig yn cael effeithiau uniongyrchol ar iechyd cyhoeddus.

Mae'r Sefydliad Ymchwil Systemau Imiwnedd yn defnyddio arbenigedd sy'n arwain y byd mewn clefydau heintus, imiwnedd a data mawr ar draws Coleg y Biowyddorau a'r Gwyddorau Bywyd a Choleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg.

Rydym yn archwilio ymatebion imiwnolegol cymhleth iawn mewn modd integredig gan ddefnyddio agweddau arborfol, clinigol a systemau. Mae ein hymchwil yn defnyddio technolegau o'r radd flaenaf ac yn manteisio o mynediad unigrwy i fodelau clefyd, carfannau claf a banciau meinweoedd.

Byddwn yn gallu ateb cwestiynau sylfaenol am fecanweithiau imiwnedd a datblygu strategaethau diagnostig a phenodol ar gyfer cymwysiadau yn y byd go iawn.

Rydym yn cyfathrebu ein canfyddiadau i gynulleidfaoedd arbenigol ac anarbenigol, ac ymgysylltu a chyfranogi'r cyhoedd yn ein gweithgareddau.

Ein Noddwr

Ein noddwr yw yr Athro Syr Keith Peters FRS FMedSci, Emeritus Regius Athro Ffiseg ym Mhrifysgol Caergrawnt a Uwch Ymgynghorydd Ymchwil a Datblygiad yn GlaxoSmithKline