Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliad Ymchwil Systemau Imiwnedd

Deall a defnyddio’r system imiwnedd i sicrhau iechyd cyhoeddus byd-eang

Newyddion diweddaraf

Astudiaeth yn nodi mwtaniad SARS-CoV-2 sy'n 'dianc' o gelloedd T marwol a gynhyrchir gan haint a brechiad

5 Awst 2022

Mae gwyddonwyr o Brifysgol Caerdydd yn annog monitro 'dianc feirysol' - ac yn rhybuddio y gallai fod angen newid brechlynnau

Bydd ymchwilwyr o Brifysgol Caerdydd yn ymuno ag astudiaeth fyd-eang gwerth £20m i fynd i'r afael â chanser plant

16 Mehefin 2022

Mae’r Athro Andrew Sewell a'i dîm wedi ennill cyllid gan gynllun Cancer Grand Challenges

molecule

Troi ymchwil flaengar yn driniaethau a phrosesau atal newydd

Gyda’r ffocws argyda’r ffocws ar heintiau a bandemigau, canser yn ogystal â chlefydau llidiol niwrolegol a chymhleth oherwydd y system imiwnedd

globe

Meithrin partneriaethau

Cydweithio gyda'r cyhoedd, y GIG, a byd diwydiant i wella canlyniadau i gleifion

people

Sicrhau iechyd y cyhoedd yn y dyfodol

Drwy hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr sy'n arwain y byd i barhau ag etifeddiaeth ein hymchwil

Chronic inflammation

Ymchwil

Mae ein hymchwil sydd wedi’i seilio ar systemau biolegol yn bwydo datblygiadau diagnostig newydd, therapïau a brechlynnau yn erbyn rhai o fygythiadau iechyd cyhoeddus mwyaf ein hoes.

Stock image of coronavirus

Our response to covid 19

We have been working with colleagues in NHS Wales, Public Health Wales and Welsh Government and have played Rydym wedi bod yn gweithio gyda chydweithwyr yn GIG Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru ac wedi chwarae rhan bwysig mewn cynlluniau ledled y DU o ran dilyniannu firysau a deall rôl y system imiwnedd yn ystod y COVID-19.

Eisteddfod_URI Dave

Ymgysylltu

Rydym yn ymgysylltu gyda chleifion, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, ysgolion, cyllidwyr, llunwyr polisi a diwydiant.