Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliad Ymchwil Systemau Imiwnedd

Deall imiwnedd, hwyluso triniaeth.

Ein nodau

Mae'r system imiwnedd yn chwarae rhan sylfaenol mewn clefydau acíwt a chronig. Drwy ddeall y mecanweithiau sylfaenol a thrin eu swyddogaethau, ein nod yw datblygu arferion a thriniaethau clinigol sydd â goblygiadau uniongyrchol i gleifion ar draws y byd.

Cysylltu â ni

molecule

Troi ymchwil flaengar yn driniaethau a phrosesau atal newydd

Gyda’r ffocws argyda’r ffocws ar heintiau a bandemigau, canser yn ogystal â chlefydau llidiol niwrolegol a chymhleth oherwydd y system imiwnedd

globe

Meithrin partneriaethau

Cydweithio gyda'r cyhoedd, y GIG, a byd diwydiant i wella canlyniadau i gleifion

people

Sicrhau iechyd y cyhoedd yn y dyfodol

Drwy hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr sy'n arwain y byd i barhau ag etifeddiaeth ein hymchwil

Chronic inflammation

Ymchwil

Mae ein hymchwil sydd wedi’i seilio ar systemau biolegol yn bwydo datblygiadau diagnostig newydd, therapïau a brechlynnau yn erbyn rhai o fygythiadau iechyd cyhoeddus mwyaf ein hoes.

Stock image of coronavirus

Ein hymateb i Covid-19

Rydym wedi bod yn gweithio gyda chydweithwyr yn GIG Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru ac wedi chwarae rhan bwysig mewn cynlluniau ledled y DU o ran dilyniannu firysau a deall rôl y system imiwnedd yn ystod y COVID-19.

Eisteddfod_URI Dave

Ymgysylltu

Rydym yn ymgysylltu gyda chleifion, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, ysgolion, cyllidwyr, llunwyr polisi a diwydiant.

Newyddion diweddaraf