Ewch i’r prif gynnwys

Allgymorth i Ysgolion - ffurflen cadw lle

Defnyddiwch y ffurflen isod i holi a fyddai modd trefnu ymweliad gan yr Tîm Allgymorth i Ysgolion a Cholegau.

Cais am sgwrs yn yr ysgol
Ffeiriau Addysg Uwch
Mae ein tîm Allgymorth i Ysgolion ar gael i fynd i yrfaoedd a ffeiriau AU mewn ysgolion a cholegau drwy gydol y flwyddyn - yn cynnig cyngor ac yn ateb ymholiadau er mwyn helpu myfyrwyr i wneud dewisiadau deallus ynghylch eu hopsiynau AU. Hoffwn gyflwyno cais am eich gwasanaeth
Eich manylion
Hoffem allu eich galw ynglŷn â’ch cais. Ni fyddwn yn rhannu eich manylion gyda chwmnïau eraill.
Eich ysgol / coleg
Cadwch mewn cysylltiad
Hoffem eich ebostio gyda rhagor o wybodaeth am Brifysgol Caerdydd, fel dyddiadau'r Diwrnodau Agored sydd ar y gweill. Ni fyddwn yn rhannu eich manylion gyda chwmnïau eraill. Os ydych chi'n cytuno i ni gysylltu â chi fel hyn, ticiwch y blwch:

Hysbysiad am breifatrwydd a diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu'r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i'r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod. Cewch newid eich meddwl ynglŷn â rhoi caniatâd ar unrhyw adeg.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu. Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).