Ewch i’r prif gynnwys

Caplaniaeth

University Chaplains

Rydym yn darparu lle o gyfeillgarwch, lletygarwch, myfyrdod, gweddi, cefnogaeth a sgwrs.

Mae’r caplaniaid yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr a staff i gysylltu yn gymdeithasol ond hefyd i archwilio ffydd ac ysbrydolrwydd.

Mae’r Gaplaniaeth yn darparu:

  • Gweddi addoli a chymunedol
  • Digwyddiadau cymdeithasol i gwrdd â ffrindiau newydd
  • Cyfleoedd i archwilio ffydd grefyddol a materion o degwch cymdeithasol
  • Gwasanaeth Gwrando Bugeiliol cyfrinachol/preifat
  • Ardaloedd tawel ar gyfer gweddi bersonol neu fyfyrdod.
  • Darlithoedd a dadleuon i hwyluso ac i hyrwyddo addysgu academaidd mewn amrywiaeth eang o feysydd gan gynnwys diwinyddiaeth, astudiaethau crefyddol, moeseg ac athroniaeth.
  • Gwybodaeth am gymunedau ffydd lleol a mannau addoli
  • Digwyddiadau rhyng-ffydd i hyrwyddo sgyrsiau rhwng aelodau o wahanol grefyddau.

Cwrdd â'r Caplaniaid

Rev Delyth Liddell

Rev Delyth Liddell

Caplan Cydlynu a Chaplan Methodistaidd

Email
liddellda@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)78 0131 4163
Rev Belinda Huxtable

Rev Belinda Huxtable

Caplan Anglicanaidd

Email
huxtableb@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0) 29 2023 2550
Rev Dr James Siemens (Fr Jacob)

Rev Dr James Siemens (Fr Jacob)

Caplan Cristnogol y Dwyrain

Email
siemensj@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)75 8117 9719
Dr Meraj Hasan

Dr Meraj Hasan

Caplan Mwslimaidd

Email
hasanm12@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)79 7052 3417
Sr Maisha Karim

Sr Maisha Karim

Caplan Mwslimaidd

Email
karimm5@caerdydd.ac.uk
Fr Nicholas Williams

Fr Nicholas Williams

Catholic Chaplain

Email
williamsn54@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2022 8738
Dr Ari Ubeysekara

Dr Ari Ubeysekara

Buddhist Chaplain

Email
ubeysekaraa@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)79 3374 4921

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â'r Gaplaniaeth drwy anfon ebost at chaplaincy@caerdydd.ac.uk.