Ewch i’r prif gynnwys

Lleoliadau chwaraeon

Principality Stadium against a bright blue sky.

Mae chwaraeon yn rhan fawr o ddiwylliant Caerdydd ac mae mynychu digwyddiad neu gêm yn boblogaidd iawn ymhlith myfyrwyr.

Yn ogystal â lleoliadau chwaraeon mawr y ddinas ceir nifer o weithgareddau amrywiol ar lefel llai yn cynnwys chwaraeon a chadw'n heini yn y Brifysgol.

Stadiwm Principality

Mae Stadiwm Principality yn rhan adnabyddus o dirlun Caerdydd. Mae'n anghyffredin cael stadiwm sy'n dal 73,000 o bobl sydd wedi'i lleoli yng nghanol y ddinas.

Mae ei maint bychan ond cynhwysedd sylweddol yn golygu bod rhai timoedd gwrthwynebol yn gallu teimlo o dan bwysau, yn arbennig pan mae Cymru yn chwarae adref.

Mae cyngherddau mawr yn cael eu cynnal yn y stadiwm a digwyddiadau mwy anghyffredin fel tryciau mawr a rasus beiciau modur. Nodwch fod y fideo isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Gwyliwch fideo Saesneg am Stadiwm Principality

Pentref Chwaraeon Rhyngwladol

Wedi'i lleoli ym Mae Caerdydd, mae'r Pentref Chwaraeon Rhyngwladol yn fenter adfywio sylweddol.

Yn ogystal â llawr sglefrio, (cartref tîm hoci'r Cardiff Devils) a Chanolfan Rafftio Dŵr Gwyn, mae gan y pentref Bwll Nofio Rhyngwladol – lleoliad nofio o'r radd flaenaf â phwll Olympaidd 50m.

Pan fydd y gwaith datblygu wedi gorffen, bydd y pentref hefyd yn gartref i ganolfan eira.

Stadiwm Dinas Caerdydd

Mae Stadiwm Dinas Caerdydd wedi'i lleoli i dde-orllewin canol y ddinas ac yn gartref i glwb pêl-droed Dinas Caerdydd. Mae'r rhan fwyaf o gemau cartref cenedlaethol Cymru yn cael eu cynnal yn y Stadiwm hon gyda nifer o ddilynwyr pybyr yng Nghaerdydd.

Parc yr Arfau

Mae Parc Yr Arfau wedi’i leoli wrth ymyl Stadiwm Principality, ar Stryd y Porth, ac yn gartref i Glwb Rygbi’r Gleision Caerdydd. Yn ystod Pencampwriaeth Cwpan Rygbi’r Byd yn 2015, cafodd y parc ei drawsnewid i ‘Pharth y Cefnogwyr’, lle dangoswyd nifer o gemau’r bencampwriaeth a chafwyd adloniant byw.

Gerddi Sophia

Lleolir Gerddi Sophia ger Parc Biwt ac yma gallwch weld Clwb Criced Morgannwg ac ar adegau tîm Lloegr yn Stadiwm SWALEC Nodwch fod y fideo isod o'r Stadiwm ar gael yn Saesneg yn unig.

Fideo Saesneg o Stadiwm SWALEC wrth i Loegr chwarae Awstralia.

Clybiau Chwaraeon

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â thîm chwaraeon, gallwch ymuno â Chlwb Rygbi Cymry Caerdydd. Mae gan y clwb dîm dynion a menywod, gydag ymarferion yn wythnosol a gemau ar benwythnosau.

Mae gan Glwb Chwaraeon Cymric dimoedd pêl-droed, hoci a phêl-rwyd i gael hefyd. Mae'r clybiau'n cynnal ymarferion yn wythnosol gyda gemau ar benwythnosau. Mae croeso cynnes i aelodau newydd i ymuno â'r timoedd.